Variert fiske i Vesterålen

Den tyske gruppen har hatt et riktig bra mengdefiske på uer!

Med en toppfisk på 2,5kg. Gruppen brukte mye tid de siste dagene nærmere campen. Noe de fikk god uttelling på. Mesteparten av ueren tok på 160 meters dyp, kun 10 minutter unna campen. De fikk også lurt opp noen fine sei i 6 kilos klassen, under uer fisket. Det er også noen fine torske plasser like i nærheten av den gode uer plassen som leverte mye bra mat torsk på 5-7 kilo. Torsken sto på 90-100 meter djup å tok på uer tackel agnet med sei filet.

Den svenske gjengen har fisket mye etter kveite denne uken. De brukte de siste fiskedagene på vestsiden. Mye rundt en fiskeplass kaldt ”Buffen”

De forteller de har hatt flere fine kontakter, med fisk som har tatt line og fine utras. Men ingen kveiter som ville bli med hele veien opp til overflaten. En del bonus mattorsk fikk de og en topp torsk på 14 kilo. De fikk også en del fin sei i 5-6 kilos klassen. Ekkoloddet var virkelig tjukt med denne kilosklassen av sei. Som er veldig typisk for plassen buffen.

Vi i Vesterålen takker for en fin uke, og er klar for de nye gruppene som kommer. Ser ut så det blir en del vind med høye bølger de første dagene, Men så skal det snu til et fantastisk fint fiskevær!

Skitt fiske, Tight lines// Alexander Brøther og Kristian Hausken.