Vår personal

Administration / Kontor

Jimmy Andersson

Jimmy Andersson

VD & ägare
Erik Axner

Erik Axner

Kontor
Annette Persson

Annette Persson

Ekonomiansvarig
Albin Lundberg

Albin Lundberg

IT-ansvarig

Våra guider

Samtliga guider på Nordic Sea Angling är utbildade enligt det rådande norska regelverket gällande turistfiske-och passagerartrafik för båtar under 12 meter. De har genomgått teoretiska och praktiska övningar och utbildningar samt hälsoundersökningar för att ni som kunder skall känna er trygga till havs. Våra guider är även utbildade inom HLR.

Vi håller säkerheten på hög nivå och har utrustat våra guidebåtar med både livflotte, Epirb-sändare, AIS, fast monterad VHF med distressfunktion, handburen VHF med distressfunktion, livboj med ljus, kastlina, nödraketer och nödbloss, brandsläckare och automatiskt uppblåsbara flytvästar. Utöver detta är alla våra båtar från Arronet osänkbara, tack vare luftkuddar inne i skrovet. Med driftsäkra motorer från Suzuki, högklassig navigationsutrustning från Garmin samt dubbla batterier blir båtarna ännu säkrare.

Andreas Hugsén

Andreas Hugsén

Guide Havöysund

• D5L
• Grundleggende sikkerhetsopplæring for fiskere (Chapter III) STCW-F
• Passasjer og Krisehåntering (STCW)
• VHF-certifikat
• Hälsoundersökning
• HLR
 

Kristian Hausken

Kristian Hausken

Guide Havöysund

• D5L
• Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip 35t (SMS 35t)
• Passasjer og Krisehåntering (STCW)
• VHF-certifikat
• Hälsoundersökning
• HLR
 

Douglas Dahlberg

Douglas Dahlberg

Guide Vesterålen

• D5L
• Fartygsbefäl klass VIII
• Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip 35t (SMS 35t)
• Passasjer og Krisehåntering (STCW)
• VHF-certifikat
• Hälsoundersökning
• HLR

Jörgen Zwilgmeyer

Jörgen Zwilgmeyer

Guide Vesterålen

• D5L
• Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip 35t (SMS 35t)
• Passasjer og Krisehåntering (STCW)
• VHF-certifikat
• Hälsoundersökning
• HLR

Alexander Lindgren

Alexander Lindgren

Guide Å

• D5L
• Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip 35t (SMS 35t)
• Passasjer og Krisehåntering (STCW)
• VHF-certifikat
• Hälsoundersökning
• HLR

Marcus Pettersson

Marcus Pettersson

Guide Å och Nappstraumen

• D5L
• Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip 35t (SMS 35t)
• Passasjer og Krisehåntering (STCW)
• VHF-certifikat
• Hälsoundersökning
• HLR

Calle Hjelm

Calle Hjelm

Guide Nappstraumen

• D5L
• Fartygsbefäl klass VIII
• Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip 35t (SMS 35t)
• Passasjer og Krisehåntering (STCW)
• VHF-certifikat
• Hälsoundersökning
• HLR

Gustav Andreasson

Gustav Andreasson

Guide Å och Nappstraumen

• D5L
• Fartygsbefäl klass VIII
• Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip 35t (SMS 35t)
• Passasjer og Krisehåntering (STCW)
• VHF-certifikat
• Hälsoundersökning
• HLR

Ludvig Smedjebrink

Ludvig Smedjebrink

Guide Å och Nappstraumen

• D5L
• Fartygsbefäl klass VIII
• Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip 35t (SMS 35t)
• Passasjer og Krisehåntering (STCW)
• VHF-certifikat
• Hälsoundersökning
• HLR

Mekaniker

Mats Persson

Mats Persson

Mekaniker

Meny

Nordic Sea Angling AB

Järnvägsgatan 32
SE-264 33 Klippan, Sweden
Tel: +46 (0)435-77 54 50
E-post: info@nordic-sea-angling.se


Bank

Danske Bank
Ibannr: SE0712000000013840162955
Swift/BIC: DABASESX
Vat no: SE556658064201

Kontakta oss

Resevillkor

Viktigt
Dessa resevillkor är tillsammans med övriga upplysningar på www.nordic-sea-angling.se, broschyr, erbjudanden, resplan och övriga resedokument avtalsbindande mellan kunden och Nordic Sea Angling AB, orgnr 556658-0642.

Arrangemang
Våra resor arrangeras av Nordic Sea Angling AB i samarbete med hotell, fiskecamper, bussbolag, flygbolag och övriga arrangörer.

Anmälan
Anmälan till en resa är bindande för kunden när denne betalt in sin deposition. Anmälan är bindande för Nordic Sea Angling när denna mottaget det förutbestämda depositionsbeloppet utav kunden innan det på fakturan angivna förfallodatumet. Vid full beläggning gäller vår registrering av datum för inbetald deposition. Depositionsavgiften är följande:
Avresa Oslo/Gardemoen: 3000 SEK/person
Avresa Köpenhamn/Kastrup: 4000 SEK/person
Avresa Stockholm/Arlanda: 4000 SEK/person
Vid transport på egen hand: 1500 SEK/person

Flygbiljetter samt informationsmaterial skickas ut till kunden ca. 1-2 månader före avresa. Om anmälan sker senare än 30 dgr före avresa så betalas hela resan vid anmälan.

Slutbetalning
Återstående del utav totalbeloppet skall vara Nordic Sea Angling tillhanda senast 30 dgr före avresa. Icke inbetalt belopp betraktas som återbud. Datum för slutbetalning framgår på slutfakturan.

Avlysning
Nordic Sea Angling AB förbehåller sig rätten att avlysa ett arrangemang grundat på sjukdom, otillräcklig anmälan eller andra oförutsedda händelser. Vid avlysning återbetalas hela det inbetalda beloppet inklusive depositionsavgift. Ytterligare anspråk på skadestånd kan inte göras gällande mot Nordic Sea Angling.

Försäkringar
Var enskild deltagare ansvarar själv för att inneha relevanta och giltiga försäkringar. Avbeställningsskydd rekommenderas om du skulle bli sjuk.

Ansvar
Nordic Sea Angling AB påtager sig inget ansvar för oförutsedda händelser såsom extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, försenade flygavgångar, bortkommet el. förstört bagage, deltagares sjukdom, olyckor, dödsfall eller andra oförutsedda händelser.

Kundens plikter
Det är kundens ansvar att se till att ha giltig legitimation (pass el. körkort) med sig på flygplatsen. Namnet på flygbiljetten skall alltid stämma överens med det i passet el. körkortet uppgivna namnet. Det är kundens ansvar att de vid anmälan anger korrekta namnuppgifter. Ev. merkostnader vid ändringar får kunden själv stå för. Det är också kundens plikt att omedelbart efter mottagandet av resedokumenten, kontrollera att dessa stämmer överens med vad som beställts och att för- och efternamn stämmer överens med varandra. Kunden ansvarar själv för att ha korrekta behörigheter att framföra Nordic Sea Anglings fordon. Nordic Sea Angling AB påtager sig inget ansvar för de följder som som icke korrekta eller saknade upplysningar kan medföra.

Ändring av flygbiljetter
Vid ändringar av namn, tid och resmål av beställda flygbiljetter så kommer kunden att debiteras flygbolagens avgifter för detta samt en administrationsavgift på 100 SEK. Aktuella avgifter får kunden utav Nordic Sea Angling före ev. ändring.

Bagagevillkor
Nordic Sea Angling AB påtager sig inget ansvar för ev. ändringar i bagagevillkoren som ändras utav flygbolagen efter beställing av kundens flygbiljetter. Ev. överviktstillägg bekostas utav kunden och ev. förlust av föremål vid säkerhetskontroll är kunden själv ansvarig för.

Frånvaro, outnyttjade aktiviteter m.m
Har kunden inte avbeställt resan och/eller infinner sig på angiven tidpunkt och plats för ut- eller hemresan, eller kan kunden inte tillträda eller fullföra resan på grund av saknade resedokument, giltig legitimation m.m, har Nordic Sea Angling rätt att tillgodoräkna sig det totala priset på resan. Om kunden utebliver från bokade transporter, eller på annat vis inte utnyttjar de aktiviteter som är beställda, kan kunden inte kräva ersättning för de outnyttjade aktiviteterna.

Återbud
Vid återbud senare än 90 dagar innan avresa återbetalas ingen del utav depositionsbeloppet. Vid återbud senare än 30 dagar innan avresa återbetalas ingen del utav inbetalt belopp. Vid återbud efter inbetald depositionsavgift men efter 90 dagar före avresa tas en avbokningsavgift på 2000 SEK/person vid avresa från Oslo, 3000 SEK/person vid avresa från Stockholm/Köpenhamn samt 1000 SEK/person för de som tar sig upp på egen hand. Kostnader för inbokade extra bagage återbetalas ej vid avbokning.

Allmänt
Deltagande sker helt på egen risk och i vissa fall kan resorna ställa krav på såväl den fysiska som den psykiska konditionen. Det ligger på resenärens ansvar att skaffa en reseförsäkring för person och egendom. I en del hemförsäkringar ingår detta. Vid betalning med ex. VISA el. Mastercard brukar det också ingå reseförsäkringar. Det åligger resenären att beakta gällande tull- och valutaföreskrifter för landet. Under resan åligger det resenären att i god tid vara på överenskommen plats för transport och följa alla anvisningar från Nordic Sea Angling. Merkostnad som kan uppkomma på grund av missad uppgjord transport, kan ej belastas Nordic Sea Angling. Det åligger resenären att läsa igenom allt informationsmaterial som skickas ut från Nordic Sea Angling. Den ansvarige guiden på plats vid våra resor har ansvaret för gruppen. Det åligger därför att lyssna på och följa de anvisningar som guiden ger för att trygga din säkerhet.

Reklamation
Eventuella reklamationer under resan skall framföras till det aktuella flygbolag, bussbolag, hotell, fiskecamp, representant för Nordic Sea Angling eller annan samarbetspartner på resmålet, i rimlig tid efter att kunden har konstaterat ett ev. fel, så det finns möjlighet att avhjälpa felet omedelbart och med minsta möjliga besvär för kunden. Kunden skall säkra dokumentation för att denne har reklamerat, om felet inte kan rättas till på plats och kunden ev. senare önskar kräva ersättning från Nordic Sea Angling. Avsaknad reklamation och bevis härför, medför ofta att rätten till senare ersättning går förlorad. Krav angående fel, som inte kunde lösas på plats, skall vara Nordic Sea Angling tillhanda inom en rimlig tid efter hemkomst. Kan reklamationen inte lösas till kundens tillfredsställelse, kan kunden vända sig till allmänna reklamationsnämnden i Sverige. Nordic Sea Angling AB har ställda säkerheter gentemot den svenska resegaratin Kammarkollegiet. Nordic Sea Angling påtager sig inget ansvar för ändringar eller förseningar som är en följd utav avtalsbrott, strejk eller väderlek som inte Nordic Sea Angling kan påverka.

Resegaranti

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet

Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.

Det betyder också att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

Vanliga frågor / F.A.Q.

 1. Ingår avbeställningsskydd i resan?
 2. När ska depositionen samt slutsumman betalas?
 3. Resevillkor?
 4. Resegaranti?
 5. Betala på plats?
 6. Bensin och tankning?
 7. Frigolitlådor?
 8. Hur mycket fisk får man ta med?
 9. Slutstädning – Vad innebär detta?
 10. Ingår sängkläder och handdukar?
 11. När är det möjligt att köpa fiskesaker på plats?
 12. Vad finns att köpa i Shopen?
 13. Finns det WIFI på campen?
 14. Bagage på flyget?
 15. Specialbagage?
 16. Båtförarbevis?

Ingår avbeställningsskydd i resan?

SVAR: Reseförsäkringen/avbeställningsskydd ingår inte i resan, utan man bör kolla upp detta med sin hemförsäkring, annars räcker det normalt sett att man betalar minst 75 % av resans pris från ett konto där du har ett VISA alt. Mastercard anslutet.
Du behöver alltså inte betala direkt från kortet, utan kan föra över pengar från det konto där du har ditt kort anslutet. Kolla gärna med din bank vad som gäller i just ditt fall. Villkoren kan variera något mellan bankerna, men generellt så är man försäkrad genom detta.
Tillbaka till ’Vanliga frågor’


När ska depositionen samt slutsumman betalas?

SVAR: Depositionen ska betalas inom 20 dagar från fakturadatumet och detta pris varierar beroende på resväg upp.
Avresa Oslo/Gardemoen: 3000 SEK
Avresa Köpenhamn/Kastrup: 4000 SEK
Avresa Stockholm/Arlanda: 4000 SEK
Vid transport på egen hand: 1500 SEK
Slutbetalningen måste vara Nordic Sea Angling tillhanda 30 dagar innan avresa, annars betraktas det som ett återbud. Datum för slutbetalning framgår på slutfakturan.
Tillbaka till ’Vanliga frågor’


Resevillkor?

SVAR: På följande länk finner ni våra resevillkor.
Tillbaka till ’Vanliga frågor’


Resegaranti?

SVAR: Nordic Sea Angling AB har ställda garantier till den Svenska resegarantin, Kammarkollegiet. För ytterligare information, se deras hemsida kammarkollegiet.se
Tillbaka till ’Vanliga frågor’


Betala på plats?

SVAR: All betalning för inköp av fiskesaker och hyra av flytoverall samt fiskeutrustning sker med kort. Ingen kontant betalning eller fakturering är möjlig.
Tillbaka till ’Vanliga frågor’


Bensin och tankning?

SVAR: Bensin ingår inte i paketresan utan är något som ni själva köper på plats. Beroende på destination så är möjligheterna varierande.

 • Havöysund: Tankning med kort i automat vid bryggan direkt i båten.
 • Nappstraumen: Bensin köpes i dunk på plats utav guiden. Endast kortbetalning.
 • Å: Tankning sker vid brygga och betalning görs sista dagen i restaurangen med kort.
 • Vesterålen: Bensin köpes i dunk på plats utav guiden. Endast kortbetalning.

* Vanliga kort som VISA/MASTERCARD fungerar bra
Tillbaka till ’Vanliga frågor’


Frigolitlådor?

SVAR: Kan köpas på plats på samtliga camper. Endast kortbetalning. Ta kontakt med guiden för inköp av detta.

* Vanliga kort som VISA/MASTERCARD fungerar bra
Tillbaka till ’Vanliga frågor’


Hur mycket fisk får man ta med?

SVAR: De Norska myndigheterna reducerade utförselkvoten till 18 kilo filé per fiskande under 2021 och detta gäller tills vidare.

Det är också numera endast tillåtet att föra ut fisk från Norge om man har fångat sin fisk hos en turistfiskebedrift som är registrerad hos Fiskeridirektoratet, vilket Nordic Sea Angling givetvis är.

Man får också maximalt föra ut sin kvot på 18 kilo vid 2 tillfällen per kalenderår.

Norska myndigheter har även pålagt sportfisketurister med en rapporteringsplikt för ökad överblick av den samlade fångsten i Norge. Denna rapportering skall ske på Hälleflundra, Torsk, Sej, Havskatt och Kungsfisk.

Man skall rapportera antalet fångade fiskar av varje art efter sitt fiskepass, ej antal kilo.

En uppdelning av antalet fångade fiskar skall göras utifrån art samt om fisken är återutsatt eller ej. Detta är ett obligatoriskt moment som samtliga gäster skall göra varje dag efter avslutat fiske. Det är ni som kund som bär ansvaret för att er registrering av fisk. Om detta inte görs korrekt, varje dag efter avslutat fiske riskerar ni som individ böter vid en ev. kontroll från myndigheterna. På campen finns ett användarvänligt program samt utrustning, där man elektroniskt kan registrera sin fångst efter avslutat fiske, allt för att detta ska bli så smidigt och enkelt för er gäster som möjligt. Vid ankomst kommer guiden att ge en demonstration på hur detta går till, samt finnas behjälplig under veckan för frågor och assistans om detta.

Om ni har följt instruktionerna samt genomfört denna obligatoriska rapportering under veckan så tilldelas ni en kvittens som berättigar er att föra ut 18 kg filé ut ur landet (om rådande lag förblir oförändrad).

Kvittensen tilldelas till er utav guiden innan avresa och skall uppvisas i tullen vid förfrågan.

Tillbaka till ’Vanliga frågor’


Slutstädning – Vad innebär detta?

SVAR: När ni lämnar ert boende skall ni tömma det på sopor, diska/sätta igång diskmaskin, plocka undan samt lägga sängkläder och handdukar på golvet.
Tillbaka till ’Vanliga frågor’


Ingår sängkläder och handdukar?

SVAR: Ja, i alla bokningar ingår sängkläder och handdukar som ligger utplacerat i ert boende vid ankomst. Dessa ska vid avresa lämnas i boendet.
Tillbaka till ’Vanliga frågor’


När är det möjligt att köpa fiskesaker på plats?

SVAR: Eftersom guiderna oftast är ute på havet så är det flexibla öppningstider under dagtid som gäller! Ha framförhållning och boka en tid med guiden då det passar att öppna shopen.
Tillbaka till ’Vanliga frågor’


Vad finns att köpa i Shopen?

SVAR: Här finns allt från pilkar, jiggar, krokar och tillbehör som kan behövas för ditt fiske. Om det är något speciellt ni söker så ta kontakt med guiden på plats för att se hur lagerstatusen ser ut. Det går också bra att ta kontakt i förväg via mail eller telefon.
Tillbaka till ’Vanliga frågor’


Finns det WIFI på campen?

SVAR: JA, samtliga destinationer har WIFI, uppkopplingshastigheten varierar mellan camperna.
Tillbaka till ’Vanliga frågor’


Bagage på flyget?

SVAR: Ett kolli (23 kg) är inkluderat i paketresan. Extrabagage kan köpas till genom förbokning till oss.

Pris från Oslo:
Extrabagage: 350 SEK/väg
Spötub: 400 SEK/väg

Pris från Stockholm/Köpenhamn:
Extrabagage: 400 SEK/väg
Spötub: 400 SEK/väg

Det går också att köpa till detta på plats på flygplatsen, dock medför detta ett högre pris än vid förbokning. Vi måste reservera oss för eventuella ändringar från flygbolagen som står utanför vår kontroll.

Tillbaka till ’Vanliga frågor’


Specialbagage?

SVAR: Spötuber räknas alltid som specialbagage och kostar extra att checka in. Kan förbokas för 300-400 SEK/väg genom oss beroende på avreseort. Vid betalning på plats, kolla på respektives flygbolags hemsida för aktuella priser.
Tillbaka till ’Vanliga frågor’


Båtförarbevis?

SVAR: Från 1 Maj 2010 infördes det nya regler för båtförare i Norge. Båtförare på båtar över 8 meter eller motorstyrka på över 25 hk, skall inneha båtförarbevis om man är född efter 1980. För båtförare som är födda före 1980 gäller inte de nya reglerna.
Tillbaka till ’Vanliga frågor’

GDPR

På Nordic Sea Angling AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi vill att du känner dig trygg i att dina uppgifter är säkra hos oss och att du förstår hur vi använder dessa. I denna personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information, hur länge den sparas och för vilka ändamål. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgiftsansvarig

Nordic Sea Angling AB i samarbete med Alltor Klippan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. Vi utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontakt personuppgiftsansvarig

Nordic Sea Angling AB
Org nr. 556658-0642
Järnvägsgatan 32
SE-264 33 Klippan, Sweden
Tel: +46 (0)435-77 54 50
E-post: info@nordic-sea-angling.se

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, bokningsnummer och IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, såsom t.ex. resmål, önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan eller i övrigt inom ramen för kundförhållandet.

Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in och för vilket ändamål

Uppgifter som samlas in i samband med bokning och resa
När du bokar en resa hos oss på Nordic Sea Angling, samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. Det är uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen, samt adress och kontaktuppgifter för huvudresenären. I samband med bokning samlar vi också in betalningsuppgifter inför fakturering

Om bokningen inkluderar barn samlar vi in samma uppgifter som ovan rörande barnet. När du genomför en resa med oss samlar vi också in uppgifter om din resa. Det är förutom ovan angivna uppgifter t.ex. bokningsnummer, resmål, reslängd och övriga tjänster du valde att utnyttja under resan.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
När du kontaktar oss via kundtjänst, på e-post, telefon eller på andra sätt samlar vi in personuppgifter från dig, såsom namn och bokningsnummer, för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress eller telefonnummer. Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter om allergier, hälsotillstånd eller andra uppgifter om dig eller andra personer på din resa eller bokning.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster
När du bokar via vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten för att förbättra din användarupplevelse och tillhandahålla anpassade tjänster. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter. Dina uppgifter samlas inte om såvida du inte gör en bokning eller skickar ett förfrågan via meddelandeformuläret.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig
Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. När du lämnar personuppgifter om andra personer måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

Andra källor till personuppgifter
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Hantering och lagring av personuppgifter

Nordic Sea Anglings rättsliga grund att behandla dina personuppgifter
Nordic Sea Angling behandlar dina personuppgifter lagenligt. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig eller för att fullgöra en för Nordic Sea Anglings rättslig förpliktelse. Behandlingen av dina personuppgifter får också göras efter en intresseavvägning, där Nordic Sea Anglings intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd eller sedan du har lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta oss. För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna. Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver för aktuella ändamål.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av reseavtalet, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis resevillkoren.

Dina personuppgifter behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Fullgörandet kan bestå av att t. ex. leverera den resa eller de tilläggstjänster som du beställt eller att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som erbjuds eller begärs av dig vid innehav av ett personligt konto.

Utöver vad som redan framgått under rubriken ”Personuppgifter vi samlar in och för vilket ändamål” använder vi dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

För att tillhandahålla produkter och tjänster på din begäran
För att kunna leverera de resetjänster du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att ställa ut biljetter och resedokument, för att göra hotellbokningar och genomföra betalningen av de tjänster du har beställt. Om du har beställt tilläggstjänster som t.ex. extrabagage, helpension eller liknande används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa tjänster. Administration av din resa inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av betalkort, immigration och tullkontroll.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Utskick av information
När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, information om din kommande resa samt biljetter till resan via den e-postadress eller postadress som angetts i samband med bokningen.

Inför din resa skickar vi vid behov viktig information via e-post eller brev till den adress som har angetts i samband med bokningen. Det kan vara uppgifter om flyginformation eller saker som inträffar på ditt resmål under din resa, samt information om avvikelser, som t.ex. tidtabelländringar och ombokningar. Sådan information skickas via e-post, brev eller lämnas via telefonsamtal beroende på avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har till dig. Vi skickar betalningspåminnelser via e-post eller brev.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kundvård
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din resa. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer, för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.
Rättslig grund: Berättigat intresse.

Marknadsföring och personifiering
Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig. Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av Nordic Sea Angling för att kontakta dig via e-post eller post. I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring efter dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Rättslig grund: Berättigat intresse och samtycke.

Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och bokföring.
Rättslig grund: Rättsligt förpliktelse.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Personuppgifterna kommer enbart användas för de ändamål som framgår av denna Personuppgiftspolicy och/eller för att fullgöra rättsliga och administrativa skyldigheter. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter.

De personuppgifter vi samlar in vid en bokning kommer att lagras av Nordic Sea Angling. Detta för att vi ska kunna uppfylla de lagkrav avseende tillsyn som finns för paketresor och för att det ska finnas dokumentation kring resan vid en eventuell reklamation.

Om du är en tidigare kund till oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med marknadskommunikation så länge du har en aktiv kundrelation med oss. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta marknadskommunikation från oss.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

För att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som du har köpt, kan vi behöva dela dina personuppgifter med våra underleverantörer och samarbetspartners. Dessa inkluderar bl.a. flygbolag, hotell, transportbolag och IT-leverantörer. Vi delar enbart personuppgifter med dessa underleverantörer och samarbetspartnerns i den mån det är nödvändigt för att våra leverantörer och samarbetspartners ska kunna tillhandahålla deras tjänster till dig och oss och de får enbart tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga.

För det fall vi överför personuppgifter till en leverantör som är vårt personuppgiftsbiträde ingår vi alltid nödvändiga avtal för att säkerställa att vi behåller kontrollen över personuppgifterna och att dessa hanteras lagenligt med största säkerhet av vårt personuppgiftsbiträde.

Google Drive
Vi använder oss utav Google Drive produkter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Google som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Google i en molntjänst. Personuppgifterna kan av Google vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Interna IT-system
Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra boknings- och säljstödssystem, i vårt ekonomisystem för att kunna fakturera, i vårt kundtjänstsystem och i ett system för datahantering och dataförbättring. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Betallösningar
Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalningsinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss.

Leverantörer av reserelaterade tjänster
För att tillhandahålla en del av de tjänster du har beställt från oss använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Ofta är det nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras.

Hotell
Hotellen vi anlitar får tillgång till de personuppgifter som behövs för att en bokning ska kunna göras. Det är i förekommande fall uppgifter om namn, ålder och kön för alla resenärer på bokningen.

Flygbolag
Flygbolagen vi anlitar får tillgång till personuppgifter om de resenärer som ska resa med respektive flygbolag. Det är uppgifter om namn och kön för alla resenärer på bokningen.

Myndigheter
För att du ska kunna resa kan det krävas (på grund av krav från myndigheter vid avreseorten och/eller destinationen) att personuppgifter lämnas ut och behandlas för immigrations-, gränskontrolls-, säkerhets- och terrorismbekämpande syften, eller för andra syften vilka dessa myndigheter bedömer lämpliga.

Om vi är skyldiga enligt lag eller om lagen så tillåter, kan vi dela personuppgifter med stat och myndigheter i den mån det är nödvändigt.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Dina rättigheter samt kontakt

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Här listar vi dina rättigheter och i slutet dokumentet hittar du kontaktuppgifter till Nordic Sea Angling som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Rätt att återkalla samtycke
I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta genom att kontakta oss.

Rätt till tillgång
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag? Du skriver och begär ett registerutdrag från Nordic Sea Angling. Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag – till Nordic Sea Anglings Personuppgiftsansvarig”.

Rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling
Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig ber vi dig vänligen att informera oss om detta. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter rättade.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade bl.a. för det fall de inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar detta.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning samt när dina personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring till dig.

Vi kommer uppdatera och radera dina uppgifter, med undantag för om vi har rätt att fortsätta behandla dem för legitima syften.

Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Kontaktuppgifter till Nordic Sea Angling

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter t.ex. återkalla ditt samtycke kontakta Nordic Sea Anglings kundservice via:

E-post: info@localhost
Telefon: 0435-775450
Adress: Järnvägsgatan 32, 264 32 Klippan, Sverige

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Ändring av personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vi ber er därför att regelbundet hålla koll på vår/a webbplats/er för uppdateringar.