Inför resan

Vår målsättning är att alla ska få en oförglömlig fiskeupplevelse på sin resa med oss. Att planera sin resa i förväg brukar löna sig för en lyckad vistelse. På denna sidan har vi samlat information för att ni ska kunna förbereda er på bästa möjliga vis.

Inför er resa kommer ni att få utskickat en informationsbroschyr som innehåller nödvändig information kring just ert resmål. Detta skickas ut mellan 2-3 månader före avresa tillsammans med eventuella flygbiljetter, tidtabeller och följebrev, allt utifrån vad ni har bokat. I samma utskick medföljer också detaljerade sjökort för området. Där finner ni detaljerad information kring följande:

 • Flygresa
 • Transfer
 • Alkohol & Tobakskvot
 • Boende
 • Incheckning & Utcheckning
 • Kommunikation
 • Inköp
 • Båtar
 • Väder
 • Kläder
 • Utrustning & Teknik
 • Fisket
 • Fiskarter
 • Positioner
 • Kontaktuppgifter till guider
 • Adress till campen

Regler, Etik och C&R

Utnyttja gärna möjligheten att ta med fisk utav yppersta kvalitet hem – men tänk på mängden. Nordic Sea Angling kommer inte att acceptera överskridelser av den norska utförselkvoten på 18 kg fiskprodukter. Genom att fiska på en registrerad fiskecamp, vilket vi är så får man ta med sig 18 kg fiskprodukter per person, högst två gånger per år.
Mer information kring detta finner ni här.

Betydliga överskridelser av reglerna är inte bara en privat dålig sak. Det ödelägger också vårt grundläggande samarbete med den lokala befolkningen som vi gärna vill värna om.

Fånga inte mer än du (eller andra på campen) kan ta vara på eller som kan återutsättas. Guiden informerar om hur du återutsätter fisk, så att de inte lider mer än nödvändigt och har störst chans till att överleva. Utöver hanteringen har fiskarten, vattendjupet och kroktyper stor betydelse för fiskens överlevnad.

Ombord på båtarna finns kroklossare, kveitekrok, tailrep (repsnaror för hälleflundror), tumstockar samt vikt/längdtabeller, allt för att underlätta för hanteringen.

OBS! Det är förbjudet att fiska med levande bete i Norge.

Hälleflundran är en fantastiskt attraktiv fisk för både sport- och yrkesfiskare. Dessutom har hälleflundran alltid varit omgiven av mystik, myter och respekt – inte helt utan grund. Den växer sig väldigt stor och har en lång livscykel. De stora individerna är väldigt viktiga för bestånden, då dessa är honor och bär på viktiga gener för artens fortlevnad. En större hälleflundra är inte heller en kulinarisk upplevelse, då de ofta inte är särskilt välsmakande.

Vi har själva valt att sätta en rekommendation på att återutsätta alla hälleflundror över 130 cm, så länge inte fisken är så svårt skadad att den inte kommer överleva återutsättningen. Vi rekommenderar också att hälleflundror över 130 cm, inte skall lyftas in i båten utan ska säkras med kveitekroken på utsidan. Detta för att de stora hälleflundrorna är svåra att handskas varsamt med i båten och på så vis kan de skada både inre organ, skelettet samt sitt skyddande slemskikt. Genom att hålla fisken i vattnet kan vi också undvika syrebrist. Genom att följa våra rekommendationer så tror vi på ett fortsatt stabilt fiske efter stora hälleflundror!

Minimimåttet för hälleflundra är 84 cm (ny regel från 1/6 2023) och även om ni skulle lyckas kroka en mindre flundra så illa att den inte kommer överleva så måste även dessa släppas tillbaka i havet igen då det är norsk lag på att inte föra i land en mindre fisk än vad minimimåtten tillåter. Vi rekommenderar därför våra gäster att använda hälleflundror mellan 84-130 cm till de kulinariska upplevelserna. Hälleflundror över 200 cm skall enligt norsk lag återutsättas och får ej medföras i land.

Fiske efter hälleflundra får inte bedrivas mellan 20/12 – 31/3 enligt uppdaterade regelverk.

När det kommer till Catch & Release av torsk bör man tänka på att den här arten är mer tryckkänslig då den har en simblåsa. Det vill säga att om fisken drillar upp för fort från djupet så kommer simblåsan att expandera så fort att den trycks ut genom munnen. För att undvika det, bör man sluta veva så fort man ser fisken nere i vattnet (ca 10-15 meter under båten) för att låta simblåsan tryckutjämna. Fisken kommer då frigöra luft och så länge den bubblar så skall du försöka ha den på det djupet. Så fort den slutar kan du veva upp ett par meter och sedan vänta och se om den behöver bubbla lite till. Gör detta trappstegsvis hela vägen upp till ytan så kommer du kunna ta fina bilder på din stortorsk och ändå kunna återutsätta den på ett bra sätt, såvida du inte önskar att spara den som matfisk.

Storsejen (Sej över 10 kg) är också väldigt svår att återutsätta men genom att följa dessa riktlinjer så klarar de flesta fiskar att simma tillbaka igen:

 • Ställ in bromsen hårt, utifrån vad din utrustning klarar av
 • Drilla fisken hårt för att minimera drillningstiden och mjölksyran hos fisken
 • Kroka av fisken direkt nere i vattnet

OBS! Lyft aldrig en storsej rakt upp med ett klassiskt gällocksgrepp. Om man mot förmodan vill lyfta upp den så måste man stödja med andra handen vid buken samt att minimera tiden som sejen luftexponeras. Tänk också på att avbryta fisket om ni får för många fiskar som inte klarar sig. Det är aldrig försvarbart att ta i land för mycket fisk.

Fiske efter kungsfisk är förbjudet under perioden 1/9 – 31/5.

Se till att vara väl förberedd och lär dig utrustningen som är till för att underlätta landningen av din drömfångst. Förbered också kamera, måttstock m.m för att snabba på hanteringen av fisken. Om du har framme allt och är mentalt förberedd på hur du ska göra vid landningen av din drömfisk så ökar chanserna att du lyckas när den väl smäller på. Under informationsmötet på campen kommer guiden gå igenom och visa hur man gör en korrekt hantering.

Fångstregistrering

I Norge finns en havsresurslag, som är till för att säkra en bärkraftig och samhällsekonomisk lönsam förvaltning av de vilt levande marina resurserna och det tillhörande genetiska materialet. Den skall också medverka till att säkra en sysselsättning och bosättning i kustsamhället. Lagen fastslår att fisken i havet är en gemensam resurs som myndigheterna i Norge skall förvalta.

Med detta som underlag har Fiskerdirektoratet i Norge fr.o.m. 1 januari 2018 gjort ändringar i föreskriften kring den norska havsresurslagen. Den viktigaste ändringen är att ett turistfiskeanlägg som uppfyller bestämda kriterier måste registrera sig i Fiskerdirektoratets register, samt rapportera in anläggets fångst till direktoratet, på samma sätt som professionellt fiske genomförs.

I praktiken betyder detta att alla turistfiskedestinationer är registreringsskyldiga – och du som fiskegäst måste dagligen registrera din fångst under ditt uppehåll. Din inrapporterade fångst vill bli en del av det totala resursuttaget i Norge. Alla registrerade turistfiskeanlägg är skyldiga till att ha ett system för rapportering när du som fiskegäst kommer till anläggningen. De nya föreskrifterna ser myndigheterna som nödvändiga för att kunna erbjuda ett bärkraftigt uttag av naturens resurser. Med andra ord, önskar myndigheterna att även framtida generationer skall få uppleva fisket längs den nordnorska kusten.

Vad innebär det nya reglerna för dig som fiskegäst?

 • Nordic Sea Angling är registrerade hos Fiskeridirektoratet, dvs att du som fiskegäst måste registrera all fångst av följande arter: Torsk, Hälleflundra, Kungsfisk, Havskatt och Gråsej. Det är antalet fiskar som räknas, ej dess vikt. Man skall registrera antalet ilandförda fiskar samt antalet återutsatta fiskar. Du kommer få all nödvändig information och upplärning hur registeringen går till på plats utav vår personal vid ankomst.
 • Om du är gäst på en registrerad turistfiskeverksamhet kan du utnyttja utförselskvoten på 18 kg fisk per person. I jämförelse med om du fiskar från ett oregistrerat anlägg där du inte får ta med någon fisk hem. Med andra ord lönar det sig att vara fiskegäst på ett registrerat fiskeanlägg, vilket vi på Nordic Sea Angling är.
 • Vi använder oss av ett elektroniskt system där ni kan registrera er fångst via en dator, läsplatta eller i er egen mobiltelefon så länge man är uppkopplad till internet. Vid ankomst registreras ni i systemet utav vår personal och blir tilldelade en pinkod som används för att logga in och registrera fångsten under just ert namn. I slutet av veckan, när sista dagens fiske har registrerats, checkas ni ut av vår personal och blir tilldelade nödvändig dokumentation.
 • Vid avresa mottar du som fiskegäst ett kvitto/bevis på att du har fiskat och registrerat din fångst på ett registrerat anlägg hos Fiskeridirektoratet. Detta kvitto/bevis ger dig tillåtelse att ta med en fiskekvot på 18 kg per person ut ur Norge. Utan detta kvitto/bevis får man ej föra ut fisk ur landet
 • Nollfångst skall också registreras, dvs att en fisketur där ni inte fångat någon fisk skall också registreras, fast utan fångst.
 • Det måste gå minst 7 kalenderdagar mellan varje gång du som fiskegäst utnyttjar utförselskvoten.
 • Man får max föra ut fisk 2 gånger per kalenderår.

Mer information om turistfiske finner du på denna länk: https://www.fiskeridir.no/Turistfiske

Utrustning

Fisket i Nordnorge ställer krav på fiskeutrustningen, inte bara i form av spö och rulle utan även på linor, krokar, fjäderringar och andra tillbehör. Vi har en välsorterad webbshop (seafishingtackle.se) med Skandinaviens största utbud för havsfiske där ni inför er resa kan införskaffa och komplettera er utrustning.

Alla produkter i webbshopen har vi själva noga valt ut, som vi stolt kan rekommendera utifrån vår kunskap och våra egna erfarenheter.

Vi svarar gärna på frågor och kommer med råd kring utrustning så tveka inte att ta kontakt med oss om ni är osäkra på vad ni skall införskaffa.

För att undvika övervikt samt för att komplettera din utrustning så kan du också köpa utrustning på plats, direkt på campen.
Utbudet är inte lika stort som i webbshopen men där finns en varierat sortiment och prisnivån motsvarar en vanlig fiskeredskapsaffär hemma i Sverige.

Hyrutrustning

På plats kan du hyra din fiskeutrustning samt flytoverall. Vi använder oss utav förstklassig utrustning för uthyrning för att säkerhetsställa en bra fiskeupplevelse för er gäster.

Vi använder oss av en blandad uppsättning utav hyrutrustningar, allt för att passa olika fiskestilar, fiskarter samt olika preferenser hos er gäster.

Traditionella havsfiskeutrustningar

Vi har noga valt ut havsfiskerullar som även de mest krävande havsfiskarna är nöjda med. Rullarna är starka, lätta och gedigna. Utväxlingen är relativt hög, något som är viktigt vid nordiskt havsfiske för att hålla kontroll under fisket och för att drilla fisken på ett effektivt sätt. Bromsarna klarar av de snabbaste rusningarna och tuffa fiskeförhållanden. Dessa tillhör de absolut bästa havsfiskerullarna på marknaden. Vi erbjuder både spakbromsade havsfiskerullar samt rullar med stjärnbroms och har modeller i både höger- och vänstervevsmodell. Samtliga rullar är välfyllda med flätlina i 0.36-0.41 mm.

Våra uthyrningsspön är klassade till 20-30 lbs och anpassade för ett varierat fiske i Nordnorge. Vi använder oss av olika modeller av båtspön från Westins W4-serie. Med en kraftig klinga, högkvalitativa japanska fujiöglor samt ett kraftigt handtag är dessa spön designade för nordiskt havsfiske.

Vi erbjuder uthyrning av dessa utrustningar veckovis eller dagsvis för den som vill prova på. Fiskeutrustning (spö/rulle/lina) kostar 600 NOK/person/vecka eller 100 NOK/person/dag

Spinnfiskeutrustningar

Vi erbjuder också kraftiga spinnfiskeutrustningar för den som önskar att kastfiska efter hälleflundra, storsej eller torsk med mindre jiggar, pilkar, wobblers eller poppers.

Dessa utrustningar består av kraftiga haspelrullar i storlek 6500-8000 som är fyllda med 0.36 mm flätlina. Spöna är 7-8 ft långa haspelspön med kastvikt upp till 180-200 g.

Vi erbjuder uthyrning av dessa utrustningar veckovis eller dagsvis för den som vill prova på.

Spinnfiskeutrustning (spö/rulle/lina) kostar 600 NOK/person/vecka eller 100 NOK/person/dag.

Pillemeteutrustning

För den som vill prova på ett spännande och roligt fiske med lättare utrustning, efter mindre plattfiskar så som rödspätta, sandskädda eller varför inte kolja så har vi också utrustning till uthyrning för detta. Vi tillhandahåller både lättare utrustningar med multirulle samt haspelrulle. Dessa kan man hyra för 400 NOK/person/vecka eller 100 NOK/person/dag. Vi behöver en förbokning på detta för att kunna garantera tillgången.

Flytoveraller

Flytoverallerna vi hyr ut är av hög kvalité. Vi har valt Westins flytoveraller som är några av marknadens bästa flytoveraller. En flytoverall är bra att ha under hela säsongen eftersom det fort kan bli kallt. Fryser man under fisket så fiskar man sämre och det påverkar det hela upplevelsen negativt. En flytoverall förbättrar också den personliga säkerheten. Dräkten tvättas mellan varje uthyrning. Det finns invändiga hängslen i overallen så att man kan hänga av ovandelen om det skulle bli varmt, men ändå att man snabbt kan kränga på sig overallen vid ex. en nödsituation.

Priset för att hyra overall är 450 NOK/person/vecka

Om man önskar att hyra både fiskeutrustning och flytoverall kan man göra detta till ett paketpris på 950 NOK/person/vecka

All hyrutrustning bör förbokas minst 1 månad innan avresa för att vara garanterad till att hyrutrustning finns på plats. Förbokningar prioriteras och för att vara helt säker på att just din storlek finns så ange även detta när du bokar.

Spön & Rullar

Ett spö för havsfiske i Nordnorge bör vara i klassningen 20-30 lbs med en längd från 5’5-7’6”. För den som målinriktat har tänkt att satsa på stor hälleflundra, stor torsk eller kraftigt djuphavsfiske finns anledning att välja ett spö i klassning 30-50 lbs istället. Det finns skilda åsikter kring längder på spön och detta är ofta en fråga om tycke och smak.

Ett kortare spö är ofta smidigare att hantera i båten samt att fiska med och ger bättre kraft under drillningen eftersom tyngdpunkten hamnar närmare kroppen. Ett kortare spö är däremot mindre förlåtande och kräver mer utav dig som fiskare, för att bibehålla pressen på fisken under drillningen samt även vid mothugg. De allra flesta erfarna havsfiskare föredrar ett lite kortare spö vid fiske efter hälleflundra och skreitorsk.

Ett längre spö ger fördelen att klingan är mer förlåtande, bibehåller kontakten med fisken samt att du kan hålla ut spöet från båtkanten, både under fisket, drillning eller om du placerar ditt spö i spöhållaren. Ett längre spö är också generellt mjukare i toppen, något som signalerar hugg tydligt vid t.ex. mete efter långa, uer, rocka m.m. De längre spöna är mer allround och lämpar sig för ett mer varierat fiske.
Ni finner ett stort utbud av havsfiskespön här.

Rullen ska ha en jämn och kraftig broms samt plats till minst 200-300 meter flätlina i dimension 0.30-0.40mm. Vid djuphavsfiske efter uer är det rekommenderat att ha minst 400 meter lina på rullen då fisket ofta sker över stora djup. Det finns en uppsjö olika modeller på marknaden att välja på, de allra flesta med spakbroms som är det dominanta valet bland havsfiskare men för den som önskar finns också alternativt med stjärnbroms.
Ni finner ett stort utbud av havsfiskerullar här.

Använd alltid en 100-150cm lång tafs av 1,0-1,2 mm nylon/fluorocarbon längst ned. Tafsen monteras enklast med lekande i båda ändar och för att fästa sitt bete rekommenderar vi att man använder sig av en fjäderring av god kvalité. Undvik beteslås då dessa har en tendens att gå upp. Tafsen är till för att skydda flätlinan från den steniga bottnen och från fiskens tänder.
Här finner ni ett stort utbud med flätlinor och tafsmaterial.

Spinnfiske

Vid spinnfiske efter hälleflundra, storsej och torsk krävs en kraftig haspelutrustning och en rulle med bra broms. Detta fiske bjuder ofta på tuffa fighter och en jämn broms, även under tung belastning är ett måste. Vi rekommenderar att använda en haspelrulle med minst 10 kg bromsverkan och en linkapacitet på minst 200 m 0.30-0.36 mm flätlina. Det finns många modeller att välja på som ni hittar här.
Vi har samlat all nödvändig utrustning till spinnfisket i Nordnorge här.

En lättare utrustning till mete efter rödspätta kan också vara bra att ha med. Till detta kan man med fördel använda ett lättare havsfiskespö, ett vertikalspö eller ett vanligt spinnspö. Till rödspättefisket använder man sällan vikter på över 100 g och det ställer inte några stora krav på utrustningen under drillningen. En multirulle eller haspelrulle (utifrån egna preferenser) med 0.20-0.25 mm flätlina fungerar alldeles utmärkt för detta fiske. Samma utrustning kan också användas vid spinnfiske efter Bleka kring öar, skär, uddar och kelpbeklädda bottnar.

Beten

Vid havsfiske i Nordnorge används generellt tre olika metoder då artrikedomen är stor och fiskemöjligheter varierade och på gränsen till oändliga.

Jiggfiske

Den första och kanske vanligaste är jiggar. Dessa kommer i en uppsjö olika modeller och storlekar men gemensamt är att de består av ett tungt huvud i bly/tenn/zink med en gummikropp.

Jiggarna används vid ett aktivt fiske och kräver en drift på båten, såvida man inte spinnfiskar med lättare jiggar. Jiggen har en naturlig gång i vattnet men med hjälp av spöet och rullen kan man skapa ett oregelbundet rörelsemönster där jiggen dyker, stiger, vickar åt sidorna och agerar som en skadad betesfisk. Detta är vad som oftast triggar fisken till hugg och därför gör detta jiggfisket till ett aktivt fiske. Det finns mängder med olika modeller och storlekar att välja på. Vanligast är att använda sig av en jigg mellan 200-400 g runt 20-25 cm. Detta fungerar för de flesta arterna så som torsk, sej, hälleflundra, havskatt och långa. Större jiggarna (500-730 g) används oftast vid skreifiske där torskarna periodvis föredrar riktigt stora beten och dessutom brukar de stora jiggarna sålla ut de största individerna ur stimmen. Mindre jiggar (100-200 g) kan med fördel användas vid fiske på grunt vatten eller vid spinnfiske med kraftiga haspelutrustningar. Det sistnämnda är särskilt effektivt på hälleflundra och storsej och en otroligt rolig fiskemetod. De allra minsta jiggarna mellan 30-60 g används främst vid spinnfiske efter bleka men kan också användas vid fiske efter mindre torsk och sej.
Ni finner ett stort utbud av havsfiskejiggar här.

De allra flesta jiggar behövs tacklas med en stingerkrok som fästs längst bak på jiggen för att säkra upp de hugg som endast nafsar längre bak. Vissa modeller har detta inkluderat medans andra kräver att man själv riggar på en extrakrok. Vi rekommenderar att man knyter sina stingers av ett mjukt kevlarmaterial som är följsamt och inte hämmar gången på betet. Det krävs att detta är slitstarkt då det ofta kommer i kontakt med fiskens tänder. Om fisken är verkligen på hugget, kan man plocka av denna stingerkrok då det oftast räcker med originalkroken på jiggen.
Ni finner både krokar och material för att göra stingers här: KrokarLinor

Pilk

Nästa kategori med beten är de klassiska pilkarna. Används främst vid fiske på torsk och sej men fångar regelbundet också hälleflundra, långa, havskatt m.m. Ett bete som är enkelt att fiska med, fångar mycket fisk och kan med fördel användas vid kraftig drift och stökiga förutsättningar.

Det vanligaste är att använda sig av pilkar mellan 200-500 g men vid fiske på riktigt djupt vatten kan ännu tyngre vara nödvändigt. Det finns olika modeller på pilkar, med varierande egenskaper. Klassiska rörpilkar sjunker snabbt men har ganska liten rörelse medans en pilk av böjd modell sjunker långsammare men har desto yvigare rörelse under fisket. Detta får man prova sig fram, och avgöra vilken modell som är rätt för stunden, utifrån yttre omständigheter.
Ni finner ett stort utbud av pilkar här.

Mete

Sist men inte minst kommer metet. En bred kategori som innefattar många tekniker beroende på vilken art som man riktar sig efter. Den mest populära fiskemetoden i Nordnorge i dagsläget är tveklöst metet med hel betesfisk. En mycket effektiv metod, inte minst på hälleflundra, stora som små men fungerar också väldigt bra på stor torsk. Betesfisken, som vanligast är småsej, makrill eller sill fångas enkelt

med hjälp av en häckla med 3-5 små krokar med fjädrar, bläckfiskar eller flashmaterial på.

OBS. Fiske med levande bete är ej tillåtet i Norge!

Mete med betesfisk gör man allra lättast med ett bananformat sänke med en eftersläpande tafs. Fördelen med ett bananformat sänke är att dessa inte roterar i vattnet, tack vare dess utformning och tillåter att driftfiska över stora ytor, utan att få trassel.

Vi rekommenderar och använder oss utav Halibut Anti Twist Rig i 350 g – 450 g.

Man kan använda den medföljande riggen i paketet men vi förespråkar starkt att rigga sin betesfisk med en cirkelkrok istället utav flera orsaker.

 • Bättre krokningsegenskaper
 • Tappar mindre fisk
 • Säkrare vid landning av fisken
 • Skonsammare mot fisken
 • Underlättar Catch&Release

En cirkelkrok har egenskaper som gör att den fäster sig i mungipan på fisken. Detta kräver dock att man istället för att göra ett mothugg med spöet, stramar upp linan i ett stadigt tempo och låter kroken vrida sig på plats i käkvinkeln med hjälp av tafsen. Om fisken svalt betesfisken och simmar iväg löser sig detta ofta naturligt, annars får man veva in kroken på plats. Detta kräver ofta lite mer tålamod och kyla från dig som fiskare men i gengäld tappar man mindre fisk när det väl krokat sig och är en mycket bättre ur Catch&Release-synpunkt då fisken inte tar skada utav detta. Även om fisken sväljer betesfisken helt, kommer cirkelkroken först få fäste i mungipan, där den sitter säkert förankrad, tack vare dess utformning.
Ni finner ett stort utbud av cirkelkrokar här.

Övrigt mete i Nordnorge sker oftast på djupare vatten efter kungsfisk, långa, lubb, rocka m.m. Till detta används upphängartackel med kroklänkar där man fäster små bitar, filé eller hel fisk. Dessa knyter vi själva för hand och säljs på camperna uppe i Nordnorge.

Vill man knyta sina egna tackel så rekommenderar vi att man använder sig av självlysande accessoarer såsom bläckfiskar och lysslangar som attraherar fisken i djupet. Dessa tackel kan knytas med både vanliga enkelkrokar och cirkelkrokar.

På grundare vatten myllrar det av liv i vikar och sund i form av mindre plattfiskar. Dessa överlistas enklast med tackel fyllda av pärlor, spinnarblad, självlysande gummislangar som agnas med räkor, artificiella maskar (med smak och doft) eller små bitar av fisk.
Vi har samlat tackel och beten för detta i denna kategorin.

Kläder

Varma kläder är ett måste på en resa till Nordnorge, inte minst om man reser under våren eller hösten. Temperaturen kan variera mellan sommarvärme och noll grader under samma vecka. En flytoverall ger både god säkerhet och värmer skönt. De är därför väldigt populära som fiskeplagg. Ett fiberunderställ eller kläder av ull är bra att ha under overallen. Undvik kläder av bomull som suger åt sig vatten och tar lång tid att torka. De är dessutom tunga att ha i bagaget. Varma skor eller stövlar som är vattentäta är också att rekommendera i båten. Glöm inte att packa ner varma strumpor, handskar och mössa på din resa också.

Behöver du komplettera med kläder inför resan har vi ett stort utbud av både varma kläder, funktionskläder, handskar samt accessoarer här.

Packlista

Oavsett resemål så är det alltid bra att ha en packlista som en bas inför din resa. Här kommer våra tips när vi packar väskan inför fiske på en av våra destinationer.

Kläder

 • Underställ i ull eller merinoull (ull har en värmande förmåga även i blött tillstånd)
 • Byxor som mellanlager
 • Tjockare tröja
 • Buff eller halsduk
 • Handskar för fiske
 • Gummihandskar till rensning utav fisk
 • Värmande tjocka handskar
 • Mössa
 • Keps
 • Tunna ullsockar
 • Tjocka sockar, t.ex raggsockar
 • Ett par kraftiga stövlar med foder alt. varma vattentäta kängor

Hygien

 • Tandborste
 • Tandkräm
 • Deodorant
 • Handkräm
 • Desinficerande medel, alcogel eller dylikt
 • Plåster

Övrigt

Väder

Här kan ni se aktuella väderprognoser för just er destination.