Havøysund – Fisket

Havöysund är kanske mest känt för sitt fantastiska fiske efter hälleflundra, men här finns alla möjligheter till stor fisk av de flesta arter som man kan finna i Norge. Vi startar säsongen redan i Mars månad där vi först och främst inriktar fisket efter ”Skreien”, torsken som vandrar in mot nordnorska kusten i enorma stim från Barents hav. I månadsskiftet April/Maj så blir inslaget av andra arter större såsom havskatt, kolja, gråsej, hälleflundra m.m. Vädret blir också stabilare med gynnsammare temperaturer. Säsongen avslutas först i mitten på Oktober när det går över mot vinter i nordnorge igen. De sista veckorna på säsongen brukar vara oerhört bra för de som riktar fisket efter hälleflundra, men fisket efter övriga arter brukar vara svårare vid den tidpunkten runt Havöysund. Rådfråga gärna oss på NSA när du skall resa till ditt favoritresmål beroende på vilka arter du önskar fånga.

Vill ni få ett smakprov på fisket här i Havöysund så se den här filmen som gjordes 2012: