Havøysund – Fisket

Havöysund är kanske mest känt för sitt fantastiska fiske efter hälleflundra, men här finns alla möjligheter till stor fisk av de flesta arter som man kan finna i Norge. Vi startar säsongen i månadsskiftet April/Maj där fisket håller stor variation med mycket torsk, havskatt, kolja, gråsej och hälleflundra. I takt med sommarens ankomst så öppnas upp ytterligare möjligheter i form av ett spännande djuphavsfiske efter riktigt stor kungsfisk, långa och vitrocka. När temperaturen stiger i vattnet blir också hälleflundran allt mer aktiv och huserar i strömsatta sund, på grundplatåer samt över sandflak i sin jakt på föda. På sandflaken samlas ofta stora stim av tobis och med kraftigare spinnspön kan man här uppleva ett makalöst fiske efter hälleflundra, något som vi starkt rekommenderar alla att prova på. Säsongen avslutas först i mitten på Oktober när det går över mot vinter i nordnorge igen. De sista veckorna på säsongen brukar vara oerhört bra för de som riktar fisket efter hälleflundra, men fisket efter övriga arter brukar vara svårare vid den tidpunkten runt Havöysund. Havöysund är ett eldorado för varje sportfiskare oavsett om man är på jakt efter en riktigt stor hälleflundra, ett actionfyllt mängdfiske eller riktar sig på ett blandat artfiske.