Vesterålen

Slutten av uken i Vesterålen har våre gjester fisket etter kveite. Mandag leverte var det riktig bra vær, så båtene kjørte ut på vestsiden. Og fisket i forskjellige områder. Vi i guidbåten fisket på plasser det er tatt mange kveiter tidligere, men det virket ikke så fisken var på hugget denne dagen. Vi har hadde noen kontakter med de velger og spytte ut betesfisken. Det kom opp en kveite straks under 80cm. Svenskene i båt nr. 1 landet en kveite på 85cm. Samt de hadde noen kontakter med med større fisk. Som altids under kveitefisket kommer det opp mye bonusfisk, som torsk og lange. Arvids og hans kone var også på vestsiden denne dagen, de hadde et fint mengdefiske på sei og torsk. Med toppfisker på rundt 10kg

Siste fiskedag på tirsdagen var det mye vind, så fisket måtte foregå inne i fjorden. Det ble tatt litt diverse fangster denne dagen, som bla. Uer, torsk, steinbit, lyr og sei. Det ble testet noen nye plasser der det definitivt er kveite. Mens betesfiskene lå på 30meter kom det opp et stort ecco på loddet hos den ene båten, men den ville desverre ikke bite. Men de er der!

Vi takker våre gjester for denne uken!

Nå er det ny uke, og vi har endelig full camp igjen.

Første fiskedag gikk alle båtene ut på vestsiden, med unntak av guidbåten, som måtte snu på grunn av litt sjøsyke gjester. Men de gav seg ikke av den grunn. De brukte dagen på å fiske inne i viker der det ikke var så mye bølger. Etter kort tid landet de en steinbit samt litt torsk. Kveitene var aktive denne dagen, og de hadde flere følgefisker som ble med helt opp til vannflaten.

En svensk gjeng fikk dagens toppfisk, en kveite på hele 158cm! Stort grattis til Erik!

Fredag gikk alle båten ut på vestsiden. Dagen starten med en god del vind men vi fikk belønning straks vi kom ut. Alle båter hadde ett bra torskefiske. Hvor det ble tatt mye torsk på 8-17kg rundt over i båtene. Det kom også opp noen bonuskveiter denne dagen, men ingen riktig store. I guidbåten ble det tatt mye bra lyr med toppfisker rundt 6kg. På slutten av dagen mens de andre båtene fortsatte fiske etter torsk, gikk en båt til dypere vann og fisket uer. De hadde et bra bra fiske med mye fin matfisk, som ble med hjem.

Utover dagen ble vinden roligere, og vi hadde riktige drømmeforhold

Nå venter det noen fine dager, og vi skal endelig ut på langtur igjen! Opptatering kommer i slutten av uken

Kristian

Alexander

bo