Nya regler för sportfiskare i Norge 2018!

Fiskeridirektoratet har nu infört nya regler för oss sportfiskare som börjar gälla från 1 Januari 2018.

En rapporteringsplikt införs på Hälleflundra, Torsk, Sej, Havskatt och Kungsfisk. Man skall rapportera antalet fångade fiskar av var art efter sitt fiskepass, ej antal kilo.

På NSA:s destinationer i Norge så kommer det finnas en dator eller Ipad tillgängligt där alla gäster MÅSTE registrera detta efter avslutat fiske för dagen. Vi har tagit fram ett mycket användarvänligt program för detta, så det kommer inte bli något tidskrävande för er gäster.

Blir förstås en omställning för oss arrangörer och er gäster, men då sportfisket till havs växt kraftigt de sista åren i Norge så vill man av förståeliga skäl ha en överblick över den samlade fångsten.

På de flesta håll i världen så är sportfiske numera ganska reglerat och det är inget ovanligt med rapporteringsplikt heller, Norge har i ärlighetens namn legat ett steg efter där.

Nu är det knappast vi sportfiskare som är den stora boven i utfiskningen av våra hav, men vi kan gott föregå med gott exempel och det är bra att det införs nya regler som försvårar mot oseriösa aktörer i branschen.

Jag hoppas dock regeringar runt om i världen också funderar på om kan låta det storskaliga yrkesfisket få fortsätta på samma vis som nu…

Deras fartyg blir större och större och mer effektiva. Deras redskap förstör bottnar med syrebrist som följd och det fångas ibland hundratals ton med fisk i ett enda kast/trål, även av oönskade arter eller storlek som är för stor eller liten, med följd att den bara dumpas död tillbaka. Ett oerhört slöseri av våra resurser…

Där har vi människor den stora utmaningen om våra barn och barnbarn också skall kunna äta fisk i framtiden och inte minst få komma ut i naturen och få uppleva allt vad sportfisket ger tillbaka.

Jag hade gärna sett lite andra regler än denna rapporteringsplikt som troligtvis bara kommer fungera hos de seriösa aktörerna och inte de oseriösa och dess gäster.

Hade varit bättre med högre böter och låta oss arrangörer vara medansvariga om våra gäster skulle smuggla ut stora kvantiteter med fisk över den gällande utförselkvoten. Hade också gärna sett ett märkningssystem på frigolitlådorna som kunde spåras till arrangören.

Finns tyvärr också ett ganska utbrett system i Norge där vissa arrangörer skriver en kvitteringssedel till sina gäster, vilket i praxis innebär att det inte finns några begränsningar av hur mycket fisk en turist kan ta med sig ut ur Norge. Detta är helt orimligt att en sportfiskare/privatperson kan ex. ta med sig 300 kg filé ut ur Norge lagligt.

Finns ingen privatperson som skall ha detta för eget bruk, utan detta är något som då säljes svart i hemlandet och som också gynnar campägaren/arrangören ekonomiskt i Norge. Har inga problem med att turister skall kunna köpa fisk i Norge och ta med sig till hemlandet, men detta måste då givetvis ingå under den gällande utförselkvoten!

Ett par andra ändringar till nästa år är också att utförselkvoten höjs från 15 kg till 20 kg filé per person om man har fiskat hos en registrerad arrangör i Norge, detta är också mer passande vad som får plats i en frigolitlåda. Man får från och med 2018 inte heller ilandföra en hälleflundra över 200 cm. NSA har dock fortsatt sin rekommendation till våra gäster att släppa tillbaka all hälleflundra över 130 cm då dessa exemplar är oerhört viktiga för reproduktionen. Det är många av våra gäster som åker till Norge för just fisket efter hälleflundra och då ligger det också i vårt intresse att värna om denna ganska långsamt växande art och honorna blir först könsmogna vid en längd av 125 cm och en ålder på 12-13 år. Vill vi behålla detta häftiga fiske, så måste vi sportfiskare också dra vårt strå till stacken..

Har ni några frågor i samband med detta nya regelverk så vänligen kontakta oss.

Nu blickar vi fram emot en ny säsong i Norge 2018 tillsammans med er!