Två återfångster av hälleflundra i Nappstraumen!

Ett långvarigt märkningsprojekt på frivillig basis deltar några av våra guider i och märker hälleflundra på samtliga av våra destinationer. Detta ger en otrolig insikt hur bestånden fungerar samt hur beteende för hälleflundran ser ut. Nu har två av mina märkta fiskar återfångats i Nappstraumen. Bägge fiskarna blev ursprungligen fångade inne i Nappstraumen, den ena med nr 10548 som då var 112 cm och fångades i maj 2015 blev återfångad i augusti 2015 på sydsidan av Lofoten och hade växt till ca 119 cm.

Den andra fångade Jonathan igår, en fisk som vid fångsttillfället i augusti 2014 mätte 74 cm, blev idag mätt till 99 cm och fångades inne i Nappstraumen, endast ca 1 nm från ursprungliga fångstplatsen.
Mycket roligt att se att återväxten fungerar och att catch & release inte har någon påverkar på fisken som vi fångar och återutsätter! Detta får vi regelbundet besked från Havforskningsinstitutet om att fiskarna vi återfångar har en normal tillväxt och samtliga fiskar har varit i god kondition. Forskning ger kunskap!

Erik Axner – Nappstraumen