Depositionsfakturorna försenade……

Fakturorna för depositionen för era resor 2008 som skulle skickats ut under September har tyvärr blivit försenat pga. att vår broschyr som vi skickar med samtidigt inte är klar ännu. Denna broschyr bör vara klar om ca. 2 veckor och då kommer också fakturan.

Jimmy