Fångstregistrering

I Norge finns en havsresurslag, som är till för att säkra en bärkraftig och samhällsekonomisk lönsam förvaltning av de vilt levande marina resurserna och det tillhörande genetiska materialet. Den skall också medverka till att säkra en sysselsättning och bosättning i kustsamhället. Lagen fastslår att fisken i havet är en gemensam resurs som myndigheterna i Norge skall förvalta.

Med detta som underlag har Fiskerdirektoratet i Norge fr.o.m. 1 januari 2018 gjort ändringar i föreskriften kring den norska havsresurslagen. Den viktigaste ändringen är att ett turistfiskeanlägg som uppfyller bestämda kriterier MÅSTE registrera sig i Fiskerdirektoratets register, samt rapportera in anläggets fångst till direktoratet, på samma sätt som professionellt fiske genomförs.

I praktiken betyder detta att alla turistfiskedestinationer är registreringsskyldiga – och du som fiskegäst måste dagligen registrera din fångst under ditt uppehåll. Din inrapporterade fångst vill bli en del av det totala resursuttaget i Norge. Alla registrerade turistfiskeanlägg är skyldiga till att ha ett system för rapportering när du som fiskegäst kommer till anläggningen. De nya föreskrifterna ser myndigheterna som nödvändiga för att kunna erbjuda ett bärkraftigt uttag av naturens resurser. Med andra ord, önskar myndigheterna att även framtida generationer skall få uppleva fisket längs den nordnorska kusten.

Vad innebär det nya reglerna för dig som fiskegäst?

  • Nordic Sea Angling är registrerade hos Fiskeridirektoratet, dvs att du som fiskegäst måste registrera all fångst av följande arter : Torsk, Hälleflundra, Kungsfisk, Havskatt och Gråsej. Det är antalet fiskar som räknas, ej dess vikt. Man skall registrera antalet ilandförda fiskar samt antalet återutsatta fiskar. Du kommer få all nödvändig information och upplärning hur registeringen går till på plats utav vår personal vid ankomst.
  • Kvoten höjs från tidigare 15 kg till 20 kg i och med dessa nya föreskrifter. Detta betyder att du som gäst på en registrerad turistfiskeverksamhet kan utnyttja utförselskvoten på 20 kg fisk per person. I jämförelse med om du fiskar från ett oregistrerat anlägg där du endast har en utförselskvot på 10 kg per person. Med andra ord lönar det sig att vara fiskegäst på ett registrerat fiskeanlägg.
  • Vi använder oss av ett elektroniskt system där ni kan registrera er fångst via en dator, läsplatta eller i er egen mobiltelefon så länge man är uppkopplad till internet. Vid ankomst registreras ni i systemet utav vår personal och blir tilldelade en pinkod som används för att logga in och registrera fångsten under just ert namn. I slutet av veckan, när sista dagens fiske har registrerats, checkas ni ut av vår personal och blir tilldelade nödvändig dokumentation.
  • Vid avresa mottar du som fiskegäst ett kvitto/bevis på att du har fiskat på ett registrerat anlägg hos Fiskeridirektoratet. Detta kvitto/bevis ger dig tillåtelse att ta med en fiskekvot på 20 kg per person ut ur Norge. Utan detta kvitto/bevis måste du förhålla dig till 10 kg per person.
  • Nollfångst skall också registreras, dvs att en fisketur där ni inte fångat någon fisk skall också registreras, fast utan fångst.
  • Det måste gå minst 7 kalenderdagar mellan varje gång du som fiskegäst utnyttjar utförselskvoten.

I övrigt finns ytterligare ett par regler införda från 1 januari 2018

  • All hälleflundra på 200 cm eller större måste återutsättas i havet och får ej medtagas till hamn. Tidigare minimimått på 80 cm kvarstår.
  • Troféfisk är inte längre tillåtet att föra ut ur Norge. Hel fisk räknas på utförselskvoten.

Mer information om turistfiske finner du på denna länk: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Turistfiske-i-Noreg