Svar från havsforskningsinstitutet, hur gammal är torsken?

Den 2 april var ett historiskt fiske här på Sørøya då de tre danskarna Jakob ”Terminator” Lindberg, Mads Sylvester Jensen och Troels Bihl bordade 9 torskar över 30 kg på en och samma dag, där de tre största vägdes in på 39,5kg, 40,5kg samt det nya NSA-rekordet på 42,75kg!

Då de tre största torskarna inte klarade sig när de försökte släppa tillbaks dem så togs dessa tre i land för kontrollvägning, samt för att ta vara på köttet. Jag själv var nere på bryggan för att möta de tre danskarna för att kontrollväga fiskarna, när det var gjort så tog jag tillfället i akt och plockade ut otoliterna* från dessa tre rekordfiskar för att sedan skicka dom till Norska Havsfiskeinstitutet så att de kunde ta reda på hur gamla torskarna var samt vid vilken ålder som de lekte för första gången.

Nu har jag fått svar och det är verkligen en intressant data.

Jakobs torsk på 39,5kg fördelat på 145cm hade en ålder på 15 år och den lekte första gången när den var i en ålder på 9 år.

Mads torsk på 40,5kg fördelat på 144cm hade en ålder på 16 år och lekte första gången vid en ålder på 7 år.

Jakobs rekord torsk på 42,75 kg var fördelat på 145cm och hade också en ålder på 16 år däremot kunde de inte få fram någon ålder när den lekte för första gången.

Samtliga torskar var också skrei.

* Otolit = är en del av vestibulum, som sitter mellan båggångarna och hörselsnäckan i innerörat. Otoliter är ansamlingar av kalciumkarbonat i vestibulums vätska som hjälper till att registrera bland annat gravitation. Otoliter hos människor är mikroskopiska men hos benfiskar är de mycket stora.

Hos benfiskar bildar otoliterna årsringar och även finare ”dagsringar” som man kan använda för att åldersbestämma fisken. Ringarna bildas av variationer i temperaturen, säsongsvis för årsringarna (sommar och vinter), och dygnsvis för dagsringarna, som är mycket mindre än säsongsringarna.

(Källa Wikipedia- http://sv.wikipedia.org/wiki/Otolit)

Johan Mikkelsen