Var gör vi av all fisken??

Det uppstår säkert en hel del frågor om vad vi gör av all fisken vi fångar för tillfället?
Under denna tid på året så fångar vi väldigt stora mängder med torsk, även om vi ”bara” fiskar med spö. I år har vi också betydligt fler resenärer än tidigare under denna tid.
Vi försöker fortfarande att praktisera C&R (catch and release) i den mån det går, men är man minsta lilla tveksam till att fisken klarar sig, så uppmanar vi våra gäster att ta upp fisken. Vissa gäster åker också upp bara för upplevelsens skull medans andra tar med sig sin kvot på 15 kg hem. Det blir trots allt en del ”överskottsfisk” och detta skänkes till de lokala yrkesfiskarna i Sörvaer. Vi avblodar den fisken vi inte själva kan ta hand om och yrkesfiskarna har placerat en binge vid land där vi kan lämna ”överskottsfisken”. Vi får en god relation med de lokala, all fisk kommer till nytta och yrkesfiskaren sparar en del bränsle, vilket ur miljösynpunkt också är positivt!
Ekoturism när den är som bäst!

Jimmy