Rapport från långturen!

Jakob och Charlie rapporterar om ett mycket bra torskfiske ifrån nattens långtur till Storskalltaren. Här fanns obegränsade mängder med torsk mellan 5-20 kg och största under gårdagen tyngde ner vågen till 22,8 kg. Det landades också en del storsej runt 10 kg, men hälleflundrafisket var fortsatt trögt och endast 5 hälleflundror upp till 12,5 kg fångades från 8 båtar.

Jimmy