Något trögare fiske….

I dag var fisket lite trögare efter att ha varit bra under en längre tid. Största torsken under dagen fångades på Reis från vårt norska gäng och tyngde vågen till 18,5 kg. Vi själva jagade runt på en del olika ställen och fångade en 4-5 torskar över 10 kg. Som avslutning körde vi lite landnära fiske efter hälleflundra och fångade 3 hälleflundror på 5 kg + 10 kg + 15 kg. Den största givetvis till Esben……

Jimmy

Esben Andersen 14,95 kg