Avslutningsdagen på tävlingen

Andra och sista tävlingsdagen blev en succe! Hela 5 hälleflundror över 10 kg fångades förutom dom 2 över 10 kg som fångades under lördagen. Sammanlagt kom det upp ca. 25 hälleflundror under dom här 2 dagarna varav 10 st översteg minimivikten på 5 kg och av dessa 10 vägde således 7 st över 10 kg med en topp på 35,6 kg. Det kom också upp en del fina torskar och sista dagen fångades det 3 torskar över 25 kg! Tyvärr tappades det en del riktigt fina hälleflundror under dessa 2 dagar men det får ändå anses som en lyckad tävling. Nästa år kommer vi att lägga Kveitecup 2007 i maj månad då det har visat sig att det har kommit upp väldigt mycket hälleflundra under denna tid under både 2005 och 2006. Välkomna att deltaga! Här kommer slutställningen:
1:a Johan Persson 455 poäng, 5,25 kg + 10,85 kg + 14,85 kg
2:a Jonas Ehn 304 poäng, 9,7 kg + 11,0 kg
3:a Mattias Karlsson 299 poäng, 7,6 kg + 12,1 kg
4:a Andreas Theander 278 poäng, 35,6 kg
5:a Christer Hjälmefjord 177 poäng, 15,45 kg
Största torsk: Tobias Olausson 25,1 kg

Jimmy