Reseprogram för 2006!

Det nya reseprogrammet för 2006 ligger nu ute på hemsidan. Vi kommer att anordna resor varje vecka från mitten på mars till slutet på Augusti. Dom 6 första veckorna är s.k. Skreifiskeresor där vi riktar fisket i första hand efter dom enorma mängder stor torsk som vandrar in mot Söröya. Här är man nästan garanterad fisk över 20 kg och det kommer med all sannolikhet upp torsk över 30 kg på dom här resorna. Skreien brukar stanna tills i början på maj månad och då kommer det lite större variation i fisket med fler arter. Fisket häruppe är bra vilken period man än väljer att åka upp på! En annan nyhet är att vi anordnar en ”Hälleflundravecka” i Augusti. I denna vecka kommer vi att lägga extra fokus på att fånga hälleflundra och vi kommer även att arrangera en tvådagarstävling där bara hälleflundra får vägas in. Här utlovas fina priser! Denna vecka är det ”springflod” och optimala förhållanden för att fånga hälleflundra. Med stor sannolikhet kommer ytterliggare fler båtar att köpas in och då kommer antalet platser att utökas. Ni har nu chansen att reservera platser fram till månadsskiftet Aug/Sep utan att det skickas någon depositionsfaktura. Anmälan är först bindande efter att en avstämning skett i Augusti innan fakturan skickas ut. Obs! Samma låga priser som 2005!
Välkomna!
Först till kvarn……

Jimmy