Regler, Etik och C&R

Utnyttja gärna möjligheten att få spännande fiskar av yppersta kvalitet med er hem – men tänk på mängden. Nordic Sea Angling kommer inte att acceptera överskridelser av den norska utförselkvoten på 18 kg fiskprodukter då vi är en registrerad fiskecamp. Betydliga överskridelser av reglerna är inte bara en privat dålig sak. De ödelägger också vårt grundläggande samarbete med den lokala befolkningen som vi gärna vill värna om. Tänk också på att det är förbud att fiska med levande bete i Norge. Fånga inte mer än du (eller andra på campen) kan ta vara på eller som kan återutsättas. Guiden informerar om hur du återutsätter fisk, så att de inte lider mer än nödvändigt och har störst chans till att överleva. Utöver hanteringen har fiskarten, vattendjupet, kroktyper m.m. betydelse. Det finns kroklossare, kveitekrok, tailrep (repsnaror för hälleflundror), tumstockar samt vikt/längdtabeller i alla båtarna. Hälleflundran är en fantastiskt attraktiv fisk för både sport- och yrkesfiskare. Dessutom har hälleflundran alltid varit omgiven av mystik, myter och respekt – inte helt utan grund…

Då de stora hälleflundrorna inte heller är så välsmakande så sätter vi tillbaka all fisk som är över 130 cm (ca 30 kg) så länge inte fisken är så svårt skadad att den inte kommer överleva återutsättningen. Vi rekommenderar också att hälleflundror över 130 cm (ca 30 kg) inte skall lyftas in i båten utan ska säkras med kveitekroken på utsidan. Detta för att de stora hälleflundrorna är svårare att handskas varsamt med i båten och på så vis kan de skada sitt skyddande slemskikt samt undvika syrebrist ifall de skulle ligga för länge i båten. Genom att följa våra rekommendationer så tror vi på ett fortsatt stabilt fiske efter stora hälleflundror!

Minimimåttet för hälleflundra är 80 cm och även om ni skulle lyckas kroka en mindre flundra så illa att den inte kommer överleva så måste även dessa släppas tillbaka i havet igen då det är norsk lag på att inte föra i land en mindre fisk än vad minimimåtten tillåter. Vi rekommenderar därför våra gäster att använda hälleflundror mellan 7-30 kg till de kulinariska upplevelserna. Hälleflundror över 200 cm skall enligt norsk lag återutsättas och får ej medföras i land.

När det kommer till Catch & Release av torsk bör man tänka på att den här arten är mer tryckkänslig då den har en simblåsa. Det vill säga att pumpar man upp den för fort från djupet så kommer simblåsan att expandera så fort att den trycks ut genom munnen. För att undvika det här bör man sluta veva så fort man ser fisken nere i vattnet (ca 10 meter under båten) för att låta simblåsan hinna tryckutjämna. Du kommer se hur massa bubblor kommer frigöras och så länge den bubblar så skall du försöka ha den på det djupet. Så fort den slutar kan du veva upp ett par meter och sedan vänta och se om den behöver bubbla lite till. Gör detta trappstegsvis hela vägen upp till ytan så kommer du kunna ta fina bilder på din stortorsk och ändå kunna återutsätta den på ett bra sätt.

Storsejen (Sej över 10 kg) är också väldigt svår att återutsätta Men om man följer dessa riktlinjer så klarar de flesta fiskar att simma tillbaka igen:

  1. Maxa bromsen så mycket du tror att din utrustning klarar av
  2. Drilla fisken så hårt du bara orkar för att minimera drillningstiden
  3. Kroka av fisken direkt nere i vattnet

OBS! Lyft aldrig en storsej rakt upp med ett klassiskt gällocksgrepp, om man mot förmodan vill lyfta upp den så MÅSTE man stödja med andra handen vid buken samt att minimera tiden som sejen luftexponeras. Tänk också på att avbryta fisket om ni får för många fiskar som inte klarar sig. Det är aldrig försvarbart att ta i land för mycket fisk.

Fiske efter kungsfisk är förbjudet under perioden 1/9 – 31/5.

Se till att vara väl förberedd och lär dig utrustningen som är till för att underlätta landningen av din drömfångst ta även fram kamera, måttstock osv för att snabba på hanteringen av fisken. Om du har framme allt och är mentalt förberedd på hur du ska göra vid landningen av din drömfisk så ökar chanserna att du lyckas när den väl smäller på! Under informationsmötet kommer guiden gå igenom hur man gör denna korrekta hantering för att lyckas med att återutsätta på ett bra vis.