Stortorsk och kanske ett nytt norskt rekord igen?, uppdaterad kl. 11.30

Fått rapport från danskarna nu från Outdoor Living och dom rapporterar om stortorsk upp till 25,5 kg i går och en förmodad blå havskatt på 12,5 kg som fångades på 140 m djup utanför Runningen! Jag väntar på bilder och vi skall försöka att artbestämma denna. Om det är en blå havskatt så skulle detta vara nytt norskt rekord!
Mer info om detta kommer senare!

Jimmy