Späckhuggare, måsslag och feeding frenzy på Vaeröy!

Gårdagen kan bara summeras med ett ord… UNIK!

Jag har tidigare aldrig stött på en liknande dag i Nordnorge någonsin om jag tänker efter och detta på grund av många olika faktorer. Dels var det extremt extremt tydliga huggperioder och dels var dem extremt selektiva under stora delar av fiskedagen. Torskarna hade stundtals ett stort begär efter jiggarna men kunde plötsligt under en timmes tid vägra ta på något annat än sej. Den största vägde in på 20,85 kg!

Sejarna befanns sig ofta under båten vilket vi kunde tyda med ekolodet men under ett par korta perioder under dagen var det födodax på ”Ät-och Sovklockan” för dem och då nappade dem vilt! Då jagade dem upp betesfisken till ytan och med hjälp av måsarna jobbade dem i lag för att äta så mycket som möjligt på kortast möjliga tid. Den största sejen stod Robert Qvist för på 16,92 kg!

Lena och Per-Åke i Guidebåten hade aldrig tidigare prövat på liknande fiske och efter dagens slut kunde vi summera ett gäng torskar över 10 kg med ett par på 15 kg, sejar på både 14 och 15 kg samt en 10 kgs långa och en mindre hälleflundra på 78 cm! Vilken kalasstart!

Som grädde på moset, pricken över i:et, kalla det vad du vill så fick vi besök av en flock späckhuggare som vilt jagade i ytan efter sill och bjöd på show under 45 minuters tid! Njut av bilderna till höger som summerar vår härliga dag!

Erik Axner / Jens Hansson – Vaeröy