Fortfarande stabilt fiske på Sørøya

Sista veckan har tillbringats i närområdet. Fisket har varit bra med väldigt mycket fin torsk upp till 21kg (Gary), stora mängder sej mellan 5-10kg, massor av uer över 4kg upp till 4,8 och flundra upp till 112cm som bifångst till Johan! Rödspättan som varit lite svårtflörtad senaste veckorna har nu börjat ta sig igen och sandskäddan hugger som vanligt i ett.

Hannes Ribbner, Sørøya

Johan med fin uer - 4kg+

Gary och Guide Hannes med var sin 4kg

Gary med stortorsk!

21kg!