Fredning av hälleflundra under 2013?

Nu i dagarnas så diskuteras det bland norska myndigheter om ett ev. förbud mot fiske efter hälleflundra under perioden Juni/Juli för både yrkesfiske och sportfiske.
Alla mätningar som gjorts talar om ett rekordstort bestånd, så det känns därför väldigt konstigt att detta förbud skulle komma på tal??
Detta drabbar ju egentligen också bara turistfisket och inte yrkesfisket, då de flesta yrkesfiskare är lediga under denna period på året. De flesta yrkesfiskare som fiskar efter hälleflundra gör det också under hösten och inte på sommaren. När man värnar om olika bestånd utav fiskar/djur så brukar man skydda arterna under deras lek/parningstid, inte som i detta fallet då hälleflundran leker under senhösten/vintern.
Vi som sysslar med turist/sportfiske har en begränsad säsong och detta kan få stora negativa konsekvenser och mängder med arbetstillfällen kan gå förlorade i Norge.
Vi på NSA ställer oss bakom nya restriktioner för att värna om bestånden framöver, även om de idag är rekordstora. Jag tror också att det underlättar samarbetet med de lokala som bor runt kusten i Norge om det finns tydliga regler och restriktioner för turister som kommer till deras land.
Vi har därför föreslagit följande till Fiskeridirektoratet i Norge istället för ett ev. förbud:

1, Sätt ett maximimått på 130 cm. Vore mycket lättare för oss om det finns en lag och inte rekommendation. Dessa större fiskar är viktigast för reproduktionen.
2, Av utförselkvoten på 15 kg filé får det vara max. 5 kg kveitefilé.
3, Höj böterna på de som överskrider utförselkvoten.
4, Förbjud försäljning av fisk till fisketurister. Tyvärr så finns det en del oseriösa fiskecampsägare som skriver kvitto till fisketurister så att de kan ta med stora mängder fisk ut ur Norge. Campägaren får svarta pengar och fisketuristen kringgår regeln om utförsel av fisk.
5, Ta fram ett informationshäfte om praktiserande av C&R på bästa möjliga sätt på flera olika språk och skicka ut detta till samtliga fiskecamper i Norge.
6, Sätt ett max.antal av fångade kveite/dag (förda i land), ex. 1 kveite/dag/fiskare.
7, Freda fisken under lekperioden på vissa områden. Känns som att en del ”Breiflabbsgarn” egentligen inte fiskar efter Breiflabb…

Nu är detta bara ett förslag och man hoppas att de tar sitt förnuft till fånga. Ni kan läsa mer på följande länk:
http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/hoeringer/2012/oensker-innspill-om-fredning-av-kveite

Jimmy Andersson