NSA Halibut C&R 2012!!

NSA Halibut C&R 2012

Vi har inte så mycket ”storviltfiske” i skandinavien och om man skall rikta fisket efter en art som kan bli större än en själv, så är väl hälleflundran den enda fisken som det finns en rimlig chans att fånga. Den är som mest talrik i norra delarna utav Norge, där vi har våra camper. Många har upptäckt vilken fantastisk sportfisk som hälleflundran är, då den bjuder på ett rejält motstånd och många gånger är ganska svåröverlistad att locka till hugg. Man vet riktigt aldrig vart den kan dyka upp, oftast fångar vi sportfiskare den mellan 5-40 meters djup, strömsatta platser och över sand/melerad botten. Men, den kan också dyka upp på platser där man minst anar det och då som ”bifångst” när man fiskar efter andra arter. Intresset de sista åren för hälleflundrafiske har ökat lavinartat de sista åren och med en ökande mängd sportfiskare, ökad kunskap och utveckling av nya beten, så fångas det en ansenlig mängd hälleflundror utav oss sportfiskare i Norge.
Om vi skall bibehålla det otroligt spännande fisket efter hälleflundra i framtiden, så är det nog viktigt att vi sportfiskare också drar vårt strå till stacken och återutsätter merparten av hälleflundrorna. Hälleflundran lämpar sig också kanske bättre än många andra arter för C&R, då den saknar simblåsa och är således inte så känslig för tryckförändringar. Det finns ett minimimått på hälleflundra som är 80 cm (ca. 7 kg), men vi på NSA rekommenderar också er gäster att släppa tillbaka alla större hälleflundror över 30 kg, såvida de ej är allvarligt skadade och inte kommer att överleva. Exemplar över 30 kg är inte heller så bra matfiskar, då de ofta blir ganska torra och träiga i köttet och en gammal hälleflundra kan också innehålla en hel del miljögifter. Större hälleflundror är också väldigt viktiga för reproduktionen.
Vi vill därför premiera den största hälleflundran som återutsätts under 2012! Den som återutsätter den längsta flundran under 2012 kommer att belönas med ett riktigt fint halsband med en fiskekrok i 18 karats guld skänkt utav Nordstans Guld i Göteborg. Priset är värt ca. 9000 SEK.
Denna tävling gäller endast för Nordic Sea Anglings gäster och under 2012. Vi kommer att rapportera fortlöpande på hemsidan om aktuell ställning och priset delas ut efter säsongen är avslutad i höst. Fisken skall vara dokumenterad på bild eller film och med ett referensföremål, gärna tumstock eller måttband. Fångsten skall vara bevittnad av minst 1 person. Hantera fiskarna varsamt och med respekt!
Release èm!

Jimmy