Senaste prognosen angående vulkanaskan, uppdaterad 15.15

Konsentrasjonen av aske er fremdeles så lav i norsk luftrom at det forventes ordinær flytrafikk i fastlands-Norge fram til 20.00 i dag.
Avinor baserer sine prognoser på en samlet vurdering av den informasjonen som ligger i aske-kart fra Met Office og prognoser og analyser fra Met.no og Nilu (Norsk institutt for luftforskning).

Det er opp til flyselskapene å ha de nødvendige godkjenningene fra Luftfartstilsynet til å kunne fly i områder med aske. Avinor tilbyr lufttrafikktjenesteri norsk luftrom.

Flytrafikken mellom Norge og Svalbard er stanset etter at det er innført midlertidig fareområde på grunn av aske mellom Norge og Svalbard. Helikoptertrafikken fra Rogaland er også berørt av aske i luftrommet

Jimmy