Mads Sylvester igen!!, första 30+!, uppdaterad 09.00

Mads Sylvester som lyckats fånga 25+ torskar under sina båda första fiskedagar, har nu på morgonen äntligen lyckats komma över 30 kg:s gränsen!
Årets första 30 + torsk är ett faktum och Mads fångade denna i Breiviksfjorden. Vågen drogs ner till 30,8 kg.
Ett stort grattis från NSA!
Jakob som är skeppare i den båten rapporterade om ett riktigt intensivt fiske!
Övriga båtlag var inte lika morgonpigga, men är nu också på gång ut!
Fler rapporter följer!

Jimmy