Fiskeåret 2010!

Det är med lite blandade känslor man blickar tillbaka på 2010….

Året avslutades på ett tragiskt sätt med att vår guide vid Tromsö förolyckades vid en trafikolycka i närheten utav vår fiskecamp. Jag tar dock med mig vår sista stund tillsammans som ett stort och fantastiskt minne. Jag var på kortvisit vid Tromsöcampen i September månad. Vi hade planerat in en fisketur tillsammans och det var en helt underbar dag med obefintlig vind och strålande sensommarsol som värmde gott. Jag övertygade Burkhard om att vi skulle lägga vår lilla fisketid tillsammans i närheten utav campen och det var inget vi ångrade. Förutom några fina torskar över 10 kg fångade vi flera stora hälleflundror där jag själv också kunde mäta in ett nytt personbästa endast några hundra meter från campen. En flundra på 164 cm som var väldigt bred och fet. Skulle gissa på en vikt på upp emot 70 kg, men det spelar mindre roll vad den egentligen vägde. Viktigare att man kan fånga den igen…. Det var en dag med mycket bra fiske, superväder och många goa skratt!

Ett fiske som också gjorde stort intryck på mig var skreifisket på Söröya. För vart år som gått så verkar bestånden av lekvandrande torsk öka i detta område. Nu har vi också lärt oss tekniker och fiskeplatser vilket ger resultat. Man blir ändå fortfarande helt tagen när man är där uppe och får bevittna dessa sjuka mängder med torsk på ekolodet! Att sedan medelstorleken är mycket hög gör ju inte fisket tråkigare…. Personligen så är det fantastiskt att få fiska efter skreien en gång om året, men sedan känns det som att man vill uppleva andra typer utav fisken där man får kämpa lite mer för att lura fisken till hugg. Men, kan man stå ut med lite kylslagnare fiske så tycker jag absolut att man måste prova skreifisket någon gång i livet!

Ett annat fiske som är otroligt roligt är ”pillemetet” efter mindre arter såsom rödspätta etc. Under 2010 kunde jag också väga in en ny art i form av lerskädda på 640 gram och därmed var ytterligare ett pb ett faktum. Ett mycket spännande fiske där man aldrig vet vad som fastnar på kroken. Området runt Havöysund är otroligt bra för denna typ av fiske, men givetvis så finns det goda möjligheter till ett bra fiske efter plattfisk även på våra övriga destinationer.
Under 2010 har det tyvärr saknats ”Storfisklistor” ute på våra camper under merparten utav säsongen. Därför är statistiken missvisande och det finns säkert ett mörkertal när det gäller ”storfiskar”. Vi har gått igenom de rapporter vi har samt kollat igenom årets nyhetsrapporteringar för att få fram ett underlag om fisket 2010. En skärpning från vår sida utlovas till 2011! Här kommer ändå en liten summering om fisket under 2010 på våra olika destinationer:

Söröya:
Torsk,
Fisket inleddes redan i slutet på februari efter den vandrande lektorsken från Barents hav, skreien. Från att fisket inleddes i slutet på februari till början på April fångade våra gäster ett mycket stort antal torskar över 20 kg, där hela 12 torskar passerade 30 kg:s gränsen med en toppfisk på hela 39,4 kg som då översteg gällande Europarekord. Denna supertorsk fångades i början på April månad och därefter hade vi knappt några gäster på campen fram tills början på Maj. Söröya erbjuder Norges och troligtvis världens bästa fiske efter stortorsk och det skall bli intressant och se om 2010 års resultat går att toppa under 2011! Även senare under säsongen fångades det som vanligt mycket stortorsk och under några junidagar kunde våra guider Anders Jonasson och Johan Mikkelsen väga in flera stora torskar till både sig själva men också till våra gäster. Största sommartorsken fångades under dessa dagar och vägde 33,55 kg.

Hälleflundra,
Under 2010 har vi lagt en hel del tid på att leta upp nya platser för hälleflundra. Merparten av dessa platser har visat sig varit väldigt givande och det finns nu väldigt många goda platser att ta del av, för dig som gäst hos NSA. Största flundrorna under året vid Söröya har legat runt 80-100 kg. Gissar på att ”Söröyarekordet” på 103,5 kg ryker under 2011….

Gråsej
En fortsatt negativ utveckling. Den enda fiskart som vi ser minska dramatiskt både när det gäller till antal och medelstorlek. Tyvärr är väl de fartyg som fiskar efter gråsej alltför effektiva när man kan fånga 100-tals ton i ett kast…. Givetvis kan man fortsatt stöta på stora koncentrationer av sej, men förr så var vartenda grundtopp ”invaderat” utav sej. Så är det inte idag… Man får väl hoppas på att man får upp ögonen för detta problem ganska snart. Tror att sejen har goda möjligheter att komma tillbaka ganska snabbt med en bättre fiskepolitik. En del sej över 10 kg har i alla fall fångats av våra gäster, men ingen riktig bjässe i år och inte heller lika många stora som ”vanligt”.

Havskatt,
Fanns som vanligt i stort antal framför allt under perioden Maj-Juli. Ingen riktigt stor inrapporterad under 2010 men ett stort antal. När det gäller den fläckiga varianten fångades det några exemplar med en på hela 14,95 kg i topp!

Kungsfisk
Få rapporteringar, men troligtvis har fisket varit något sämre än de 2 senaste åren. Upplever som att färre gäster har provat detta fiske under 2010 och det kan vara en av förklaringarna. Kungfisk över 8 kg skall i alla fall ha fångats av våra gäster.

Lubb,
Som vanligt fångades det flera stora lubbar under fisket efter kungsfisk med en på hela 15,8 kg i topp!

Övrigt,
Mycket plattfisk har fångats och rödspättor upp till 2,3 kg och sandskäddor upp till 820 gram har vägts in. En udda fisk i form av Guldlax på 0,55 kg inrapporterades en julidag. Fisket efter långa är inte mycket att skryta över, men fiskar upp till 8,2 kg fångades under 2010. Största marulken vägde 11,6 kg under 2010 och fångades av vår guide Johan Mikkelsen.

Havöysund:
Torsk,
Säsongen inleddes i början på Maj och under denna och påföljande månad så var området ”invaderat” av torsk mellan 3-15 kg! Vid flera tillfällen under Maj månad så var det så mycket fisk att det stod torsk från botten till endast 1 meter under ytan. Man kunde således titta ut vilken torsk man ville ha!! Senare under säsongen så blev fisket efter torsk lite mer normalt även om det fortfarande var gott om torsk i området. Torsk upp till runt 20 kg skall ha fångats under 2010, men de riktigt stora sommartorskarna som vi finner utanför Söröya har än så länge hållt sig undan i Havöysundsområdet. Kanske de inte finns i området eller så har vi bara inte hittat de ”rätta” platserna ännu?

Hälleflundra,
Ännu en fantastisk säsong kan vi summera i Havöysund! Som mest har man fångat ett 20-tal flundror per båt och dag! Detta område måste var det ”hälleflundratätaste” i hela Norge. Hur många fiskar över 50 kg som fångats under säsongen vid Havöysund har jag ärligt talat inte koll på, men uppskattningsvis en 30-40 st. Glädjande är att merparten av de större flundrorna har återutsatts! Största flundran för året och ett nytt NSA rekord fångades i närheten av campen i slutet på Maj och tyngde ner vågen till hela 165,5 kg. Detta var fångstmannens första hälleflundra och tyvärr blev denna inte återutsatt, men jag är övertygad om att om han får på en ny jätteflundra så kommer han säkert att returnera denna. Chansen får väl ändå anses som liten att han skall slå sitt pb….

Gråsej,
Vi ser samma utveckling här med betydligt färre och mindre gråsejstim. Det enda ”roliga” inrapporterade sejfisket kom under ett djuphavsfiske efter andra arter. I mellanvattnet så drog det på fina sejar i detta område som gav fångstmännen fina fighter. Största sejarna vägde upp mot 13 kg.

Havskatt,
Även runt Havöysund så var det mycket havskatt i perioden Maj-Juli, men inga av de större storlekarna har rapporterats in. 1 exemplar av den mer sällsynta fläckiga varianten fångades vid Havöysund, men av storleken mindre.

Kungsfisk,
Väldigt få gäster som provat detta fiske under 2010, men ett gäng som la en dag på detta fiske väster om Havöysund blev belönade med ett mycket bra fiske med flera stora exemplar och en riktig praktfisk på hela 8,77 kg! Som bonus fick man också uppleva ett bra sejfiske i mellanvattnet med fiskar upp till knappt 13 kg.

Rödspätta,
Återigen ett helt magnifikt fiske efter stor rödspätta vid Havöysund. Mängder med exemplar över 2 kg har fångats och en toppfisk på hela 4 kg fångades under året. Merparten av platserna ligger alldeles i närheten utav campen och det finns säkert många platser till att upptäcka. Skulle gissa på att medelvikten är på minst 1,5 kg på rödspättorna vid Havöysund. Jämför man med svenska vatten så är en fisk på 1,5 kg en mycket stor fisk….

Kolja,
Helt otroligt mycket kolja vid Havöysund under 2010. I synnerhet från juli månad och framåt så kunde man notera 20-40 m höga stim med kolja på ekolodet. En monsterkolja på hela 6,5 kg vägdes in på campen, men tyvärr så förevigades denna fisk inte på bild utan den blev snabbt ett fina fileér…

Övrigt fiske,
Vid plattfiskmetet så har det fångats stora sandskäddor, skrubbor och lerskäddor. Det har också fångats någon enstaka mindre marulk, vitling m.m under 2010.

Tromsö:
Torsk,
Vi inledde säsongen i slutet på April och efter en trög start så kom fisket igång mer och mer under säsongen. Under sommaren så var det ett riktigt hyggligt fiske av torsk mellan 2-15 kg endast 10 minuters båtfärd från campen. Norr om Langsundet så fångades det också en del fina exemplar under säsongen där de största låg runt 20 kg. Inte samma mängder med torsk som vid Söröya eller Havöysund, men ändå ett hyggligt fiske i vindskyddad miljö.

Hälleflundra,
Om man ser till antalet besökare så måste detta område anses som det bästa i Norge när det gäller att fånga stor hälleflundra över 50 kg! Mängdmässigt kan det inte jämföras med ex. Havöysund, men storleken imponerar! Skulle uppskatta antalet flundror över 50 kg till mellan 25-40 ex och med flera stycken överstigande 100 kg! Även här så har merparten av de största flundrorna återutsatts för att trygga bestånden framöver. En stor eloge till alla er som tänker framåt! Inte omöjligt att nästa världsrekord kommer från detta område…

Gråsej,
Inget speciellt sejfiske att tala om, men en toppfisk på hela 18 kg fångat i Juli månad av en av våra tyska gäster!

Havskatt,
Mängdmässigt inte samma som vid Havöysund el. Söröya, men precis som hälleflundran så håller havskatten en högre medelvikt här. Största ”kisarna” under säsongen vägde runt 10 kg, men större finns i området. Största överraskningen var en fläckig katt på hela 12,5 kg fångad i mitten på Maj inte så långt ifrån campen.

Övrigt fiske,
Plattfiskmetet är väldigt outforskat här, men under säsongen fångades det rödspättor runt 2 kg, klorockor, sandskäddor etc. Är ganska säker på att om man hittar rätt platser så kommer det att fångas rödspättor över 4-5 kg. Även vid Tromsö så fångades det en del marulk, med de största runt 10 kg. Någon fick också uppleva ett hyggligt fiske efter stor makrill på de yttre platserna under säsongen.

Vill då avsluta med att tacka för säsongen 2010 och vi ser fram emot ett nytt fiskeår med er under 2011!
Ett nyårslöfte är att vår rapportering skall bli ännu bättre och att vi skall ha ännu bättre fiskestatistik som ni kan läsa om på hemsidan.

Jimmy

lerskädda 640 gram, pb

C&R

Daniel med 30+ torsk

165,5 kg flundra, NSA rekord