Fint vejr og flyndere

Fra Havøysund er et nyt hold gäster i gang med første hele fiskedag, hvor der satsedes mest på torsk. Magnus, som er guide i denne uge har sin søn på 9 år medog han har uden hjälp fanget en flynder på ca. 10 kg – flot klaret (se bloggen) Der er flere som har børn med. Alle både har fået torsk over 10kg.
På Sørøya er der fanget pänt med flyndere, men ingen større fisk siden en tysker fik en på 13o cm foran havnen. Et sats på Storskalteren gav en del torsk og helleflyndere på godt ti kg, men man returnerede efter 2-3 timer på grund af tåge/dimma.
Vi har modtaget de første gäster ved Tromsø, selvom det ikke er alle faciliteter, som er färdige og fiskeriet efter stor helle er fortsat godt. Jakob Lindberg var ude i en båd alene, for at sondere terränet og fangede 4 flyndere på 10-25 kg. Per Jonassons båd fangede 2 stk med største på 45 kg. Den 3. båd havde dog kun landet en flynder på ca. 8 kg idag. Der er ikke fisket andre arter der.

Hans