Mycket hälleflundror!

På Söröya fångades det många hälleflundror i går. Bästa båten hade 10 flundror men enbart av mindre modell. Man hade dock flera efterföljare i storleksklassen 10-30 kg som inte behagade hugga. I förmiddags har man fångat torsk upp till 15 kg samt en del hälleflundror upp till knappt 10 kg i den ganska hårda nordostvinden. Under eftermiddagen har man tagit det lugnt för att nu i kväll gå ut på nattfiske.
På vårt testfiske på den nya destinationen har vi fått 3 hälleflundror upp till 10,7 kg idag. Johan Persson som tappade jätteflundran i går lyckades bäst med 2 st i dag. Johan har en specialtaktik där han injicerar en vätska med en specialblandning utav fiskblod och räkspa i sin jigg med hjälp av en spruta.
Hans taktik verkar onekligen framgångsrik……..

Jimmy