Nytt årsbästa igen?, uppdaterad kl. 14.30

En kortare rapport från Thomas på Storskalltaren berättar om fantastiskt väder och att en av båtarna skall ha fångat en hälleflundra som dom själva uppskattar till runt 60 kg vilket då kan vara nytt årsbästa. Torsk runt 25 kg skall också ha fångats samt sej upp till ca. 11 kg. Just nu var fisket ganska trögt men det kommer säkert snart i gång igen med skiftet i tidvattnet!

Jimmy