Foto och fångststatistik

Nya foto och fångststatistik från resan till Söröya är nu inlagda på hemsidan.

Jimmy