40kg+ gränsen är knäckt!!!! Danskarna har knäckt koden!