BRUTAL SAILFISH FIGHT on Westin Popping rod

Snart är det dags för nästa års resor till Panama och vad är inte mer lämpligt än en återblick från förra året? Johan Mikkelsen har klippt ihop en film från sista veckan förra året där jag, Tony Lukas Liljeqvist och Bent Inge Bentsen upplevde ett magiskt fiske efter Sailfish i Panama! Detta var min första som högg på en ”bellystrip” och fightades med ett ”Westin Popping 7’8 100-180 g G.C” från Westin-Fishing. Magisk känsla att fånga en fisk som denna, speciellt på ”lätt” utrustning!

Följ länken nedan för att se filmen.

Soon it’s time for next years trips to Panama and what is more suitable than a flashback from last year? Johan Mikkelsen did this short film from last years trip with me, Tony Lukas Liljeqvist and Bent-Inge Bentsen when we experienced awesome fishing for Sailfish in Panama! This was my first one that took a ”bellystrip” and was fought on the ” Westin Popping 7’8 100-180 g G.C” from Westin-Fishing. Magical feeling to catch a fish like this, especially on ”light” gear!

Follow the link below to se the video.

Erik Axner

BRUTAL SAILFISH FIGHT on Westin Popping rod