Tromsöbloggen igång!

Nu skall Tromsöbloggen återigen fungera.
Vi försöker att få rätt på de övriga också.
Följ fisket ”live” i Tromsö!

Jimmy