Bra fiske under söndagen!!

I går söndag så var det ett riktigt gott fiske inne i fjorden. Båten med Jakob Lindberg som skeppare gjorde det riktigt bra och fångade inte mindre än 57 ”Målere” med 5 st över 20 kg!
Toppfisken vägde hela 30,8 kg och fångades av Mads Sylvester.
Även från de andra båtarna fångades det bra med fisk och totalt landades det en 12-13 torskar över 20 kg.
Även nu på morgonen så har fisket börjat bra!
Strax innan 09.00 rapporterar Jakob om 11 ”Målere” i båten med topp på 24 kg och det skall också från andra båtar fångats torsk över 20 kg.
Lätt att bli ”fartblind” i Norge…

Jimmy