Fiskeberättelse från Söröya

Fiskeklubben Måleren från Danmark besökte Söröya den 22/7-29/7 i år. Under denna länk kan ni läsa om deras fiske:
www.maaleren.dk/r220709.php

Jimmy