Segare fiske…..

Under söndagen så var fisket för första gången i år lite sämre och Lars rapporterar endast om en mindre hälleflundra samt en del småtorsk som resultat under gårdagen. Vädret är lite halvblåsigt vilket givetvis påverkar möjligheterna för att bra fiske. Men, fiskmängderna i år utanför Söröya är större än på många år och troligtvis kommer detta också att påverka sommarfisket positivt!
Just nu har vi bara 3 polska gäster på plats vilka blir avlösta av en grupp på 5 personer från Norge/Sverige på onsdag. Veckan därefter är än så länge tom, men fr.o.m 29 april så är det bättre tryck med bokningarna och med det kommer också fler fiskerapporter!

Jimmy