Semester 12/9-19/9!

Under perioden 12/9-19/9 befinner jag mig på semester och har därmed begränsade möjligheter att svara i tel. och på mail. Hemsidan kommer troligtvis inte heller att uppdateras under denna period. Nya broschyrer är på gång och kommer att skickas ut tillsammans med depositionsfakturorna efter den 20:e i denna månaden. Givetvis kan även ni andra beställa broschyrer via mail el. tel.
Hemsidan kommer under September/Oktober också att få sig en ansiktslyftning.
När det gäller bokningsläget för 2009 så kommer vi uppdatera detta i månadsskiftet September/Oktober när vi tagit kontakt med samtliga som reserverat platser för 2009. Efterfrågan är enormt stort på båda våra destinationer Söröya och Havöysund och mycket är redan fullbokat.

Jimmy