Jättekungsfisk fångad!!!, uppdaterad kl. 16.00

En riktigt stor kungsfisk skall ha fångats i dag! Vikten skall ligga någonstans runt 8 kg!!!
En utförligare rapport kommer senare när dom kommit i land.

Jimmy