Ytterliggare flundror….

Under gårdagen bordades det ytterliggare ett tiotal hälleflundror på det ”nya” kveitestället. Största hälleflundran under gårdagen vägde 18 kg. Förövrigt fångades det en hel del kungsfisk på 10-öringen.

Jimmy