Extra insatt resa!

En extra resa är nu insatt åt 16 personer till medlemmarna i fiskeklubben bestkustfeskarna. Denna resa går av stapeln den 27/5. Förmodligen blir det detta gäng som blir först upp till Söröya nästa år utav Nordic Sea Anglings gäster. Fler extra resor är dock på gång. Gå gärna in på deras hemsida www.bkfh.se och titta, förövrigt en mycket bra hemsida!

Jimmy