NYA REGLER FÖR HÄLLEFLUNDRA I NORGE FRÅN 1/6 2023.

English text below.

Det norska Fiskeridirektoratet har från och med den 1 juni (1/6) 2023 beslutat om att höja minimimåttet på hälleflundra till 84 cm från tidigare 80 cm. Fisken skall precis som tidigare mätas från yttersta delen av stängd mun till mitten av stjärtfenan, så kallad ”fork length”.

Maximimåttet behålls kvar som tidigare på 200 cm men vi på Nordic Sea Angling rekommenderar fortfarande att alla hälleflundror över 130 cm bör återutsättas igen.
Vi anser att man bör spara fiskar mellan 84-130 cm som matfisk och återutsätta de större exemplaren som är viktiga för reproduktionen.

I tillägg så tillkommer ytterligare en regel, att från och med 20 December (20/12) till 31 mars (31/3) är det förbjudet att rikta sitt fiske efter hälleflundra i Norge enligt § 39 ”Det er forbudt å fiske kveite i tidsrommet fra og med 20. december til og med 31. mars.”

Mer information kan läsas här:
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger/Kommende-J-meldinger/J-83-2023?fbclid=IwAR2LVbfTXPyTO7GBIGG3rHV_-dTHhChHVrNeh3cROBfDAXjRFHXd3oQhmI8

NEW RULES FOR HALIBUT IN NORWAY FROM 1/6 2023

The Norwegian Directorate of Fisheries have updated the minimum size of halibut allowed to keep to 84 cm from the previous 80 cm rule. The fish shall be measured as before, from the tip of the closed mouth to the middle of the tail fin, so called fork length.

The maximum size is kept as before, to 200 cm but we at Nordic Sea Angling recommend all fish above 130 cm to be released back into the ocean. These fish are very important for the population and reproduction.
We think the fish that measure in between 84 cm and 130 cm are fish to keep as food if wanted.

In addition, there is also a new rule taking effect. During the period of 20/12 – 31/3 it’s forbidden to target your fishing for halibut in Norway according to § 39,  J83-2023.