Ett brittiskt fiskefartyg rapporterar återfångst av märkt kveite från Nordnorge!

Vi på Nordic Sea Angling förespråkar Catch & Release för att kunna behålla detta fantastiska fiske vi har i Nordnorge! För att styrka våra argument om att det går att göra detta på ett skonsamt och bra sätt så märker vi kveiten med ett ID-nummer som vi sedan rapporter in till det Norska Havforskningsinstitutet för att kunna bidra till forskningen kring denna mytomspunna art.
Idag fick jag ännu ett mail från Havforsningsinstitutet att det har fått en återfångst av kveite med ID-numret 3390 – Vilket var en fisk som vår gäst Anna Löfgren fångade på Sørøya 2014.
Men det som var extra speciellt med denna återfångst var att den fångades av en yrkesfiskare från Hartlepool i England. Så under 2 år så hade denna lilla kveite på 75cm simmat hela vägen ner till Nordsjön. Yrkesfiskaren uppskattade längden till 1 meter och ca 10kg.

Det intressanta är att vissa återfångster av kveite är fångade på stort sätt samma plats och andra har gjort längre förflyttningar. Men denna lilla kveiten tar alla pris, vilken långsimmare!!

Ju fler kveiter vi kan märka desto större förståelse kommer vi få för denna art! Allt från tillväxt, rörelsemönster till effekten av Catch & Release. I dagens datum så tyder allt på att fisken klarar en återutsättning om det sker med rätt hantering! Vilket vi givetvis vill promota för fisken bästa och för fisketurismens framtid!

Kan också tillägga att vi givetvis tar upp fisk för den kulinariska upplevelsen med egen fångad fisk men vi vill slå ett slag för att säkerställa det fantastiska fisket vi har här i Nordnorge genom att bara ta den fisk man själv kan ta vara på eller som inte klarar en återutsättning så får resten simma vidare igen för en hållbar framtid!

Catch & Release for the win!

Johan Mikkelsen

Guide Johan Mikkelsen till vänster i bild och Anna Löfgren med den märkta kveiten på 75cm som återfångades 2 år senare av ett brittiskt fiskefartyg i Nordsjön.

Foto: Ida Kristine Moen Lunde” /></p>
</div><footer class=