Slut på trötta ryggar i Å, nu kan vi tanka direkt ner i båten!

Nu har vi fått en bensintank vid bryggan på Å för att underlätta tankningen för våra gäster.
Slut på bärandet av tunga dunkar, nu tanker vi direkt ner i båten!

(Man kan betala både med kort och kontant)

Välkomna till Å!

Johan Mikkelsen & Hannes Ribbner