Utökad säkerhet!

Vi tar nu ytterligare ett steg i vårt arbete med säkerhet på sjön. En GPS-Tracker från Garmin kommer att installeras på alla båtarna vid Söröya. Detta innebär att vi kan spåra upp en båt med exakt position som vi inte får kontakt med, eller som av någon anledning inte skulle hitta tillbaka till campen. Det uppstår ju ibland situationer med dimma och skulle plottern lägga av då, så kan det bli ett problem då inte alla är vana att navigera med kompass….
Merparten av våra båtar är också utrustade med HD ekolod från Lowrance där det också finns en inbyggd plotter. Det innebär att vi har kompass, radar (de flesta båtar), vhf-radio, 2 st kartplottar och framöver också GPS-tracker i båtarna!
Om försöket med GPS-trackern blir lyckat på Söröya nu i början på säsongen, så kommer det att installeras snarast möjligt på alla båtar på alla destinationerna!
Förutom att du skall känna dig trygg på sjön så skall du känna dig trygg med själva resan när du bokar en resa hos Nordic Sea Angling. Nordic Sea Angling har ställt garantier till Kammarkollegiet på flera miljoner SEK. Du som resenär kan då känna dig trygg om ex. resebolaget skulle gå i konkurs eller om något oförutsätt skulle hända. Du kommer då alltid att få ekonomisk ersättning för dina ev. utlägg.
Det finns tyvärr en del i branschen som inte ställer garantier till Kammarkollegiet och som försöker kringgå detta genom att låta ex. fakturor skickas genom de norska fiskecamperna. Skulle den norska fiskecampen gå i konkurs så står man då som resenär med ”skägget i brevlådan”….
Gå in på Kammarkollegiets hemsida och läs mer om vad som gäller. Här kan ni också söka om den arrangör ni använder har ställt någon resegaranti. www.kammarkollegiet.se

Jimmy