Vulkanutbrottet..

Vi följer utvecklingen noga på vad som händer med vulkanutbrottet och askan. Förnärvarande så har vi inga gäster uppe i Norge. Utbrottet kanske blir långvarigt, men går antagligen ner i styrka och problemet med askan försvinner då. Enligt vad jag förstår, så är det väl den närmsta veckan som är mest problematisk. Redan nu har man öppnat för en del flygningar i Norge. Skulle problemet kvarstå så kommer respektive kund att kontaktas och erbjudas ombokningsmöjligheter, återbetalning eller kanske annat färdsätt.

Jimmy