Gårdagens fiske..

Under gårdagen så var det svårt att hitta de riktigt stora torskstimmen, utan det kom mest en fisk här och där. Från Jakobs båt rapporteras om ett 15 tal torskar över 10 kg, med en enkel över 20 kg. Från ”Tyskbåten” fick man 2 el. 3 torskar över 20 kg med en på 25 kg i topp. Uffe från guidebåten rapporterar om fisk upp till knappt 20 kg. Från ”svenskbåten” gick det bra under gårdagen och flera torskar över 20 kg skall ha fångats.
Den som ändå var lyckligast igår är Odd Larsson som kunde väga in en torsk på hela 30,25 kg.
Välkommen till 30-klubben Odd!
Just nu blåser det storm och fiske är inte att tänka på…..

Jimmy

Odd Larsson 30,25 kg