Ålder på hälleflundran?

Man har diskuterat mycket om att hälleflundran växer långsamt och uppnår väldigt höga åldrar. Hälleflundran skall också först bli könsmogen vid 8-12 års ålder (honorna) och då vid en vikt på 10-15 kg.
Men stämmer detta???
En av alla stora flundror som fångades i sunden vid Tromsö i år, fångades utav en forskare som jobbar på Fiskeriforskningen i Tromsö och denna fisk vägde 154 kg. Efter att ha kollat ortholiterna (öronstenarna) så åldersbestämdes denna hälleflundra till 15 år gammal (+- 3 år). En annan hälleflundra som vägde 40,5 kg åldersbestämdes till 7 år.
Medelvikten på hälleflundrorna är troligtvis Norges högsta i detta område och frågan är då om hälleflundrorna växer snabbare här?
Personligen så skulle jag inte tro att det finns mer betesfisk till flundran runt Tromsö än på många andra platser i nordnorge och att det finna andra förklaringar till den höga genomsnittsvikten.
Enligt rapporter skall även den odlade hälleflundran växa väldigt snabbt, även om den inte hinner nå dom höga vikterna innan den slaktas.
Faktiskt en ganska intressant rapport……

Jimmy