Flygbiljetter, fakturor m.m

I år har vi infört lite nya rutiner. Både faktura för deposition och slutfaktura skickas ut samtidigt, men har olika betalningsdatum. Depositionen skall betalas senast inom 20 dgr från fakturadatum och slutfakturan senast 30 dgr före avfärd (tid. 90 dgr). Flygbiljetter och infomaterial kommer inte att skickas ut förrän 1-2 månader före avresa, detta för att undvika ”dubbelarbete” då det av erfarenhet har visat sig att det väldigt ofta blir mindre tidsjusteringar på flygtiderna utav flygbolagen. Dessa tidsändringar sker oftast 2-5 månader före avresorna när vi tidigare redan skickat ut merparten av biljetterna.
På hemsidan kommer det snart också att läggas ut information om vår nya destination vid Tromsö samt priserna för 2010. Till säsongen 2010 har vi varit tvugna att göra en prishöjning pga. den svaga svenska kronan.

Jimmy