Hård vind og trägt fiskeri

Ved Sørøya begränsede den kraftige vind aktionsområdet betydeligt fredag. I lä af Fuglebjerget havde de både, som var ude beskeden fangst. Der blev dog taget en del havkat og et par flyndere med største på 11 kg samt en del torsk op til ca. 10 kg og sej op til 8 kg, men alt ialt ikke de store mängder
I Havøysund lyder dagens meldinger også på mindre flyndere, torsk og kat. ”Familiebåden” er dog stadig ude og har før overrasket….

Hans