Stortorskar och stor bleka, uppdaterad kl. 22.00

Idag var första fiskedagen för det nya gänget och det var lite varierande resultat bland båtarna, men det kom återigen upp torsk över 20 kg. Den största skall ha vägt runt 23 kg. En annan rolig fångst var en bleka runt 6 kg som fångades på runningen. Blekan är ganska ovanlig här men fångas ändå med jämna mellanrum. Om vädret tillåter det så blir det långtur i morgon till Storskalltaren. Prognoserna ser lovande ut framåt med svaga västliga vindar.

Jimmy