Superfiske!!!

Tommy Lindelöfs hälleflundra från i går visade sig väga hela 35 kg! Ytterliggare en hälleflundra på 14 kg fångades på Storskalltaren. Här togs också flera riktigt stora torskar på 25 kg + 24 kg + 21 kg osv….. Inne vid land runt kamöybåen knep Joackim Becker en fin hälleflundra på 27 kg!
En skaplig dag på Söröya!

Jimmy