Rättelse!

Har tidigare skrivit om hälleflundrans ålder kontra vikten. Här smög tyvärr sig in ett litet fel. Den hälleflundra som åldersbestämdes till 7 år vägde inte 40,5 kg utan 30 kg!
Man skall också inte dra några förhastade slutsatser på de 2 hälleflundror som undersökts och som visat sig växa mycket fortare än vad man tidigare trott. Det behövs givetvis samlas in större mängder data för att göra denna undersökning rättvis. Jag är övertygad om att det kommer göras fler tester framöver och att vi då får veta lite mer om tillväxttakten på hälleflundrorna!

Jimmy